Vad är medellönen i Sverige?

Är det dags för en löneförhandling på jobbet? Eller funderar du på vad personer i din ålder vanligtvis tjänar?

Medellönen i Sverige var 38 300 kronor år 2022, men det finns stora skillnader mellan olika yrken och åldersgrupper.

Här kommer vi att gå igenom vad som påverkar din lön, hur skillnaderna ser ut mellan män och kvinnor samt kolla på högsta respektive lägsta medellön och medianlön i Sverige.

7 mars 2024

Högst medellön i Sverige

Medellönen i Sverige har generellt sett ökat över åren och det finns vissa yrken som toppar listan med högst löner. I dagsläget är det högt uppsatta chefer inom bank, finans och försäkring som har högst medellön i Sverige med 150 100 kronor. Fler yrken som har en hög medellön är bland annat general-, landstings- och kommundirektörer, mäklare inom finans och specialistläkare.

Yrke

Medellön

Chefer inom bank, finans och försäkring, nivå 1  150 100
General-, landstings- och kommundirektörer m.fl.  102 400
Mäklare inom finans 99 200 
Verkställande direktörer m.fl. 90 100
Specialistläkare 86 400
Ekonomi- och finanschefer, nivå 1  86 100
Chefer inom bank, finans och försäkring, nivå 2  85 800
Forsknings- och utvecklingschefer, nivå 1  83 800
Driftchefer inom bygg, anläggning och gruva, nivå 1  81 000
 IT-chefer, nivå 1  77 200

Källa: www.scb.se

Lägst medellön i Sverige

Yrkena med lägst medellön i Sverige hittar man inom hemservice, bärplockning och café- och restaurangbranschen. Flera av yrkena med lägst lön behöver man ingen särskild utbildning till, vilket är en av anledningarna till lägre lön.

Yrke

Medellön

Övrig hemservicepersonal m.fl.  23 400
Bärplockare och plantörer m.fl.  23 500
Kafé- och konditoribiträden 24 900
Marknadsundersökare och intervjuare 24 900
Övriga servicearbetare 25 000
Övriga djuruppfödare och djurskötare 25 000
Restaurang- och köksbiträden m.fl. 25 200
Städare 25 600
Barnskötare 25 800
Tapetserare 26 100

Källa: www.scb.se

Medianlönen i Sverige

Förutom medellönen är medianlönen en annan viktig statistik att ta i beaktning när du ska jämföra din lön. Medianlönen är det mittersta värdet när alla löner i Sverige rangordnas från lägsta till högsta. I branscher där lönespridningen är stor kan medianlönen i vissa fall ge en mer rättvis och tydlig bild av löneläget. Medellönen kan nämligen påverkas mycket av de högsta respektive lägsta lönerna, medan medianlönen är mindre känslig för extremt höga eller låga löner eftersom den alltid ligger i mitten av lönespannet. Medianlönen ger därför en indikation på den typiska lönen i landet. Den totala medianlönen i Sverige var 34 200 kronor för år 2022 och även här ser man en skillnad på män och kvinnors löner. Medianlönen för kvinnor var 33 000 kronor medan mäns medianlön landade på 35 500 kronor. 

Högst medianlön i Sverige

Likt medellönen är det högt uppsatta chefer inom bank, finans och försäkring som har den högsta medianlönen i Sverige. 

Yrke

Medianlön

Chefer inom bank, finans och försäkring, nivå 1  122 000 
General-, landstings- och kommundirektörer m.fl.  98 800
Specialistläkare  85 600
Flygledare  81 900 
Mäklare inom finans  81 100 
Driftchefer inom bygg, anläggning och gruva, nivå 1  79 400 
IT-chefer, nivå 1  72 800 
Ekonomi- och finanschefer, nivå 1  72 700 
Forsknings- och utvecklingschefer, nivå 1  72 000 
Professorer  70 700 

Källa: www.scb.se

Lägst medianlön i Sverige

Bland yrkena med lägst medianlön hittar vi bärplockare, hemservicepersonal och marknadsundersökare. 

Yrke

Medellön

Bärplockare och plantörer, m.fl.  23 300 
Övrig hemservicepersonal m.fl.  23 300 
Marknadsundersökare och intervjuare  23 400 
Övriga djuruppfödare och djurskötare  24 400 
Övriga servicearbetare 24 800 
Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift  25 000 
Restaurang- och köksbiträden m.fl. 25 100 
Kafé- och konditoribiträden m.fl.  25 300 
Städare  25 300 
Soldater m.fl.  25 300 

Källa: www.scb.se

Vad påverkar lönen?

Inkomsten i Sverige varierar beroende på saker såsom yrke, utbildningsnivå, erfarenhet och var man bor. En sak som påverkar inkomst mycket är utbildning. Inkomsten blir högre ju högre utbildning man har. Den grupp som har avslutat en grundskoleutbildning som är kortare än nio år har en inkomst som är mindre än hälften av de som har den högsta utbildningsnivån forskarutbildning. En person med en forskarutbildning tjänar i genomsnitt 59 000 kronor och de som har en kortare grundskoleutbildning tjänar i snitt 27 300 kronor. Även jämfört med dem som har studerat länge vid högskola eller universitet, har de med en forskarutbildning en mycket högre inkomst. Bostadsort är också något som påverkar en hel del. Ofta är lönerna högre i storstäderna än ute på landsbygden. Detta beror till stor del på att yrken med högre lön finns i storstäderna.

Spara pengar hos Collector

Har du pengar kvar av lönen i slutet av månaden? Starta ett sparkonto hos oss med bra ränta och låg risk. Du väljer själv vad för typ av sparande du vill ha och omfattas alltid av den statliga insättningsgarantin på upp till 1 050 000 kronor per person. 

 

Läs mer om våra sparkonton här!

Adress

Lilla Bommens Torg 11

411 04 Göteborg

Box 11914, 404 39 Göteborg