5 saker att känna till innan du bygger ett attefallshus

Går du i byggtankar om ett attefallshus på tomten? Denna typ av byggnad passar bra för extra förvaring, gäststuga eller som uthyrningsdel, men innan du sätter igång med ditt projekt finns det några saker som kan vara bra att känna till – vi har samlat ihop några av dem!

20 juni 2023 Privatlån

1. Vad är ett attefallshus?

Du som har ett en- eller tvåplanshus får uppföra ett attefallshus, utöver eventuell friggebod. Ett attefallshus är en byggnad som till skillnad från friggeboden även får inredas som självständig bostad och användas som komplementbostadshus med åretruntstandard.

2. Hur stort får huset vara?

Byggarean får uppgå till max 30 m2 med en högsta höjd från mark till taknock på 4,0 meter. Du kan välja att bygga flera attefallshus på din tomt, men de får då tillsammans inte överskrida den totala byggarean.

3. Behövs bygglov?

Du behöver inte bygglov för ett attefallshus, men du behöver göra en anmälan till byggnadsnämnden och invänta ett startbesked innan du börjar bygga. Huset måste även byggas på ett avstånd av minst 4,5 meter från tomtgräns. Annars kan du behöva medgivande från berörda grannar. Trots att attefallshus är bygglovsbefriade kan vissa kommuner kräva bygglov ändå. Det kan till exempel vara om kommunen i detaljplan kräver bygglov för ett område som utgör värdefull miljö ur historisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

4. Vilka användningsområden finns?

Ett attefallshus passar bra för extra förvaring och kan användas till uthus, garage, förråd, växthus, gäststuga eller bastu och är då en så kallad komplementbyggnad – en fristående byggnad som är underordnad huvudbyggnaden.

Det är också möjligt att använda huset som fritidsbostad eller permanent bostad. Det innebär att det får inredas med kök, badrum och året runt-standard och går under benämningen komplementbostadshus i plan- och bygglagen. Vill du bygga en komplementbostad bör du räkna med att det ställs samma krav som om du skulle bygga en villa, med kontrollplan för grundbesiktning, ventilationskontroll, energiberäkning och så vidare. Huset måste även handikappanpassas.

5. Vad gäller vid uthyrning av huset?

Oavsett hur du tänkt använda ditt attefallshus måste syftet redovisas i din bygganmälan. Att hyra ut ditt nybyggda attefallshus är bra för att få in en extra intänkt, men då gäller det att ha koll på de regler som gäller. Om huset till exempel används främst för eget bruk men hyrs ut i perioder, behöver du bara skatta för de intäkter som överstiger 40 000 kr per år. På hyresintäkter utöver 40 000 kr får du göra avdrag med 20 procent av bruttointäkterna, resten beskattas som inkomst. Gällande vilken hyra du vill ta ut finns inga regler, utan det är fritt att bestämma själv. Däremot behöver det vara en skälig hyra för att undvika att du får din hyra prövad i hyresnämnden.

Har du funderingar på att låna pengar för att finansiera hela eller delar av attefallsbygget? Då kan du låna mellan 20 000 och 500 000 kr hos oss. Ansöker du dessutom om ett lån direkt hos oss får du alltid upp till 0,5 % i ränterabatt, jämfört med samma lån på en jämförelsesajt. Smart va?

 

Jag vill ansöka om ett privatlån

Adress

Lilla Bommens Torg 11

411 04 Göteborg

Box 11914, 404 39 Göteborg