Spara - Företag

Vi kan erbjuda en sparform med goda villkor och utan krångel för ditt företagssparande. Våra sparkonton omfattas av den statliga insättningsgarantin upp till 950 000 kronor, så att du ska kunna känna dig trygg med att placera pengar hos oss.

Vilket sparkonto passar dig bäst?


  Collector Sparkonto
0,80 %
effektiv ränta
1-årigt Sparkonto
1,00 %
effektiv ränta
2-årigt Sparkonto
1,20 %
effektiv ränta
Inga avgifter
Insättningsgaranti
Rörlig ränta - -
Fast ränta -
Obegränsade uttag bock
Fritt antal insättningar - -
Lägsta insättning 500 kr 100 000 kr 100 000 kr
Engångsinsättning -


bockVid förtida uttag gäller att räntan reduceras till f.n. 0 % på kontots behållning från dagen för senaste ränteutbetalning.

sparkonto

Ränta på sparkontot – så funkar det

Hur fungerar egentligen ränta på sparkonton?

Läs artikeln

login

Vill du öppna fler konton?

Logga in på Collector Spara för att öppna ytterligare ett konto.

Logga in

Räntehistorik

Datum Collector Sparkonto 1-årigt Sparkonto 2-årigt Sparkonto
2017-01-26 0,80 1,00 1,20
2016-11-14 1,00 1,00 1,05
2016-09-05 0,80 0,80 0,85
2016-02-15 0,70 0,70 0,75
2016-01-22 0,85 0,85 0,90

Produktinformation

Riksgälden har vid s.k. förhandsprövning 2011-11-30 beslutat att Collector Banks sparkonto, 1-årskonto samt 2-årskonto omfattas av insättningsgarantin. Det innebär att insättningar på respektive kontoslag omfattas av insättningsgaranti. Maximal ersättning är 950 000 kronor per kund och institut. Utöver detta belopp kan kunden få ersättning för medel som hänför sig till vissa särskilt angivna händelser, t.ex. försäljning av privatbostad, upphörande av anställning, arv, försäkringsersättning, med högst 5 miljoner kronor.

Information om insättningsgaranti

Följande svenska eller motsvarande utländska insättare kan inte få ersättning från Insättningsgarantin: banker, kreditmarknadsföretag, försäkringsföretag, understödsföreningar, finansiella institut enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, värdepappersfonder eller alternativa investeringsfonder, pensionsfonder, landsting, kommuner eller statliga myndigheter. Riksgälden betalar ut ersättningen inom sju arbetsdagar från den dag då insättningsgarantin trätt in. Om insättningsgarantin skulle träda in kontaktar Riksgälden dig. Du behöver inte själv ansöka om ersättning. Läs mer om insättningsgarantin här.

Collector Bank AB, org nr 556597-0513, står under Finansinspektionens tillsyn. Svensk marknadsföringslag och avtalsrätt tillämpas. Kommunikation kommer att finnas tillgänglig på svenska. Se vår information om klagomål för ytterligare information.

Enligt lag har du rätt att ångra dig inom 14 dagar från det att du ansökt om konto och mottagit information om hur du nyttjar ångerrätten. Inget skäl behöver uppges. Ångerrätten gäller enbart för det inledande avtalet och inte enskilda transaktioner eller motsvarande som utförts under avtalstiden för kontot.

Om du ångrar dig så avslutas kontot. Behållningen och eventuellt upplupen ränta utbetalas så snart som möjligt till ditt angivna konto, dock senast 30 dagar efter att vi tagit emot ditt meddelande om att du utövar din ångerrätt.

Om du ångrar öppnandet av kontot, meddela Collector Bank detta via telefon 010-161 00 16, fax 010 161 00 01, e-post spara@collector.se, eller brev till Collector Bank AB, Box 11914, 404 39 Göteborg. Ange namn, adress och telefonnummer eller e-postadress. För att utöva din ångerrätt ska du sända in ett meddelande att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen löpt ut.