Vad innebär brutto?

Brutto är ett begrepp inom ekonomi och finans som vanligtvis används för att beskriva en summa innan avdrag eller justeringar görs. Det är den totala eller oberäknade mängden pengar eller inkomster innan skatter eller andra kostnader har dragits av.

Exempel på bruttoinkomst 

Några exempel på bruttoinkomst kan vara:

  • Bruttolön: Din totala lön innan skatter och andra avdrag görs.
  • Bruttoränta: Den totala räntan som tjänats på en investering innan skatt har dragits av.
  • Bruttoförsäljning: Den totala försäljningsvolymen för en produkt eller tjänst innan rabatter eller returer har tagits i beaktande.

Adress

Lilla Bommens Torg 11

411 04 Göteborg

Box 11914, 404 39 Göteborg