Vad är anstånd? 

Anstånd är en möjlighet som kan erbjudas av banker, företag eller myndigheter för att tillfälligt skjuta upp eller minska betalningar på en summa pengar under en överenskommen tidsperiod. Det kan vara användbart om du befinner dig i en ekonomiskt svår situation eller om du behöver temporärt utrymme för att möta andra prioriterade utgifter.

Hur fungerar anstånd?

När du beviljas anstånd, kommer du vanligtvis att slippa betala under den angivna anståndsperioden. Istället skjuts de obetalda beloppen framåt i tiden.

Varför erbjuds anstånd?

  • Tillfälliga svårigheter: Anstånd kan vara till nytta om du till exempel förlorat din anställning eller står inför andra ekonomiska utmaningar.
  • Flexibilitet: Det ger flexibilitet för låntagare att hantera oväntade omständigheter eller temporära ekonomiska hinder utan att riskera betalningsförseningar eller förlorad trovärdighet. 

Exempel på anstånd

  • Privatlån: Anta att du har ett privatlån och drabbas av en oväntad medicinsk nödsituation som gör det svårt för dig att möta dina månatliga betalningar. Genom att kontakta din långivare och förklara din situation kan du ansöka om anstånd. Om ansökan beviljas kan du tillfälligt undvika att betala dina räntor och amorteringar under den angivna anståndsperioden. 
  • Deklarationen: Om du har ett godtagbart skäl för att lämna deklarationen senare än den dag som Skatteverket angivit kan du ansöka om anstånd med att lämna deklarationen. Du ansöker om anstånd på inne på Mina sidor hos Skatteverket eller på telefon om du saknar e-legitimation.

Att tänka på:

  • Konsekvenser: Anstånd kan medföra högre totala kostnader över tid på grund av ackumulerad ränta och förlängd lånetid.
  • Kommunikation: Det är viktigt att kommunicera öppet och i förväg om eventuella ekonomiska svårigheter för att utforska alternativ och undvika negativa konsekvenser, som förseningsavgifter eller påföljder.

Anstånd är en användbar lösning för tillfälliga ekonomiska svårigheter och kan ge dig utrymme att andas under en pressad situation. Det är dock viktigt att förstå konsekvenserna och diskutera alla tillgängliga alternativ innan du fattar ett beslut.

Adress

Lilla Bommens Torg 11

411 04 Göteborg

Box 11914, 404 39 Göteborg