Ansök om Easycard

Öppna BankID

Öppna BankID på din telefon eller dator och legitimera dig

Välj önskat kreditbelopp
 • Obligatoriskt fält
Kreditbelopp
Förbeviljad kredit Förbeviljad kredit

Vill du inte ta del av erbjudandet och istället ansöka om ett lägre belopp kan du starta en ny ansökan. Väljer du att göra en ny ansökan kommer det att tas en ny kreditupplysning.

PIN-kod

Du välja mellan att skapa en egen PIN-kod eller låta oss generera en automatiskt åt dig.

 • Obligatoriskt fält
Personuppgifter
 • Obligatoriskt fält
På grund av att du har en betalningsanmärkning, kan vi tyvärr inte erbjuda dig ett kreditkort.
 • Obligatoriskt fält
 • Felaktigt personnummer
 • Obligatoriskt fält
 • Ej giltigt telefonnummer
 • Obligatoriskt fält
 • Ej giltig epostadress
Hushållskalkyl

Hushållskostnader innebär en sammanräkning av fasta kostnader (som hyra eller avgift för bostadsrätt, försäkring, el, värme, vatten, sophämtning m.m.).

 • Obligatoriskt fält
 • Obligatoriskt fält
 • Obligatoriskt fält
 • Obligatoriskt fält
Frågor enligt penningtvättslagen

Enligt lagen om penningtvätt måste Collector, liksom andra finansiella institut, ha en viss kunskap om sina kunder. Vi ber dig besvara frågorna nedan.

 • Obligatoriskt fält
 • Obligatoriskt fält
Är du skatteskyldig i annat land?
 • Obligatoriskt fält
Politiskt Exponerad Person (PEP)
Att vara en politiskt exponerad person (PEP) innebär att man har, eller under de senast 18 månaderna har haft, en viktig offentlig funktion i en stat, ett statsägt företag eller ledningen i en internationell organisation. De yrken som det bland annat gäller är stats- och regeringschefer, ministrar, högre officerare, domare i högsta domstolen och ambassadörer.

Man kan även vara en PEP om man har en nära anknytning till en sådan person, såsom en nära släkting (exempelvis make, maka, sambo, barn, förälder) eller en yrkesmässig relation (exempelvis om man äger en verksamhet tillsammans med en PEP, är verklig huvudman till en verksamhet som upprättats till förmån för en PEP, eller på annat sätt har nära förbindelse med en PEP).
 • Obligatoriskt fält
Kampanjkod
 • Kampanjkoden stämmer inte
 • Ett fel inträffade

I nästa steg kommer du att få ett kreditbeslut och en sammanfattning av din ansökan. I samband med att du ansöker om ett kreditkort hos oss kommer vi att behandla dina personuppgifter. Vi behandlar endast dina personuppgifter så länge det finns en rättslig grund för det. Läs mer om hur Collector hanterar dina personuppgifter under sidan Dataskydd.

I nästa steg kommer du att få en sammanfattning av din ansökan. I samband med att du ansöker om ett kreditkort hos oss kommer vi att behandla dina personuppgifter. Vi behandlar endast dina personuppgifter så länge det finns en rättslig grund för det. Läs mer om hur Collector hanterar dina personuppgifter under sidan Dataskydd.

 • Något gick fel i ansökan. Vänligen försök igen eller kontakt kundtjänst