Vad innebär ett annuitetslån?

Annuitetslån eller rak amortering – vad är skillnaden? Erik Lindahl jobbar med att hjälpa våra lånekunder på Collector och reder ut svaren på några av de vanligaste frågorna kring olika typer av låneformer.

Vad innebär ett annuitetslån?

Annuitetslån som låneform är i praktiken enkel. Du ansöker om det belopp du vill låna och väljer därefter återbetalningstid, det vill säga tidsperioden från den dag du tecknade lånet fram till den dag då lånet ska vara fullständigt återbetalt. Beroende på hur lång denna tid är får du en fast konstant månadskostnad som du betalar fram tills att lånet är betalt.

Hur fungerar det?

Det som utmärker denna låneform är att du har ett fast belopp som du betalar varje månad. Av det fasta beloppet du betalar varje månad är räntan i förhållande till amorteringen högre i början av perioden (ränta är det som banken tar ut i avgift för att du lånat pengar och amortering är avbetalningen på dina faktiskt lånade pengar). För varje faktura du betalar sjunker succesivt räntan och amorteringen ökar. Denna låneform blir alltså mer fördelaktig för varje betalningstillfälle.

Vad händer med annuitetslånet om räntan ändras?

Skulle räntan ändras (ändrad annuitet) beräknas fördelningen av ränta och amortering om i samma ögonblick, utan att löptiden förändras. Vid bibehållen annuitet (även kallad falsk annuitet) ändras löptiden men annuitetsbeloppet förblir detsamma.

Vad är skillnaden mellan annuitetslån och rak amortering? 

Annuitetslån har en fast månadskostnad, medan ett lån med rak amortering minskar din månadskostnad ju längre in i lånet du kommer. I ett annuitetslån varierar din ränta och amortering, medan amorteringen i ett lån med rak amortering är konstant genom hela löptiden. Du amorterar alltså lika mycket på din första inbetalning som på din sista inbetalning med rak amortering. En sak båda låneformerna har gemensamt är att räntebeloppet minskar stegvis för varje inbetalning som görs.

Vilka fördelar och nackdelar finns med respektive upplägg?

Vill du ha en fast månadskostnad är annuitetlån en fördel. Eftersom du betalar lika mycket varje månad kan du vara trygg i att alltid ha koll på hur mycket som ska betalas. Nackdelen är att lånet har högre räntekostnad i början och är mer utsatt för ränteändringar, vilket innebär att du i slutändan kan betala ett högre pris för den förmånen.

Eftersom beloppet du amorterar vid rak amortering är lika stort under lånets hela återbetalningstid minskar skulden med varje amortering. Därför blir räntan (och därmed kostnaden för lånet) lägre varje gång du amorterar, förutsatt att räntan på lånet inte höjs. Fördelen med denna låneform är att du i slutändan betalar mindre ränta till banken för dina en gång lånade pengar. Nackdelen är att du till en början betalar ett högre pris på dina månadsbetalningar, som som succesivt sjunker, och att det varje månad är en varierande summa som ska betalas, vilket kan påverka din privatekonomi.

Vilket upplägg av lån är vanligast?

För bostadslån är i regel rak amortering vanligast och för privatlån är annuitet den vanligaste låneformen. Oftast finns ingen möjlighet att önska en specifik amorteringsmodell, utan det styrs av långivaren eller banken.

Jag vill ansöka om ett lån hos Collector