Så undviker du oväntade utgifter vid en renovering 

Att renovera kostar pengar, det är ingen nyhet. Däremot kan du se till att vara väl förberedd för att på så sätt undvika att kostnaderna springer iväg allt för mycket – vi listar några exempel på hur!

Planlägg renoveringen  

Gör en lista på vad hela renoveringen innefattar. Vad ska göras, när ska det göras och vem ska göra vad? På så sätt kan du undvika problem som resulterar i merkostnader.  

  • Arbetets omfattning  
  • Tidsplan för arbetet – när det ska påbörjas och avslutas, samt vad som gäller vid eventuell försening  
  • Vad gäller vid eventuella felaktigheter och tilläggsarbeten  
  • Vem köper material och ordnar städning  
  • Hur och när betalning ska ske  
  • Eventuellt ROT-avdrag  

Ta fram en detaljerad budget  

Avsätt mycket tid för din budget, annars är det lätt att kostnaderna drar iväg och landar på summor du egentligen inte har råd med. Ju bättre planering, desto lättare blir det att göra en realistisk budget.  

  • Vad får hela projektet kosta?   
  • Vilka moment bör det läggas mest, respektive minst pengar på, både när det gäller material och eventuella hantverkare?  
  • Kommer du ha råd att bekosta renoveringen själv eller behöver du ansöka om ett renoveringslån? 

Budgetera för oförutsedda kostnader  

Hur mycket du än planerar ditt projekt kan du nästan räkna med att stöta på några oförutsedda utgifter längs vägen. Förseningar och misstag kan uppstå – därför är det bra att budgetera för det redan från start. Saker kan upptäckas och behöva åtgärdas under arbetets gång, en hantverkare kan plötsligt avsäga sig uppdraget och då måste du hitta en ny, vilket gör att det kan bli fler kostnader. Till de oförutsedda utgifterna hör också inredningens frestelser.  

Dokumentera arbetet   

Håll dig uppdaterad om processen, både genom att hålla en god kommunikation med dina hantverkare, men också genom att fotografera under arbetets gång. Att ha dokumenterat kan vara bra av flera anledningar för att slippa oväntade kostnader, till exempel:  

Försäkringssyfte 

Om hantverkare skulle utföra något fel, finns bilderna till i försäkringssyfte för att uppvisa vad som gått snett.    

Se till att arbetet bli bra gjort 

Bilderna kan användas för att ta hjälp av någon kunnig för att se om arbetet blir bra gjort, oavsett om hantverkare eller du själv står för renoveringen.  

Före-, under- och efterbilder 

Att fotografera renoveringen kan vara roligt för att få de typiska före-, under- och efterbilderna. På så sätt kan du se tillbaka på arbetet och se förändringarna.  

Undersök bostaden direkt   

Förhoppningsvis flyter renoveringen på som du önskar. Men skulle problem uppstå är det bättre att upptäcka dem i tid. Genom att undersöka bostaden direkt efter renoveringen slipper du upptäcka eventuella problem och felaktiga monteringar i framtiden. Dåliga renoveringar kan resultera i dyra konsekvenser som du inte förväntat dig.   

 

Ibland kan det behövas hjälp för att täcka hela eller delar av kostnaderna i ditt projekt. Då kan ett renoveringslån hjälpa till.   

Ansök om renoveringslån här!