Så funkar ett annuitetslån

Privatlån är nästan alltid upplagda som annuitetslån. Men vad innebär det och vad är skillnaden mot ett lån med rak amortering? Vi förklarar – häng med!

Man funderar vid datorn över annuitetslån och vad det innebär

Vad innebär ett annuitetslån?

Ett annuitetslån innebär att beloppet du betalar av på ditt lån är samma för varje månad fram tills lånet är återbetalt. I takt med att lånebeloppet sjunker, betalar du tillbaka en allt större del amortering och en allt mindre andel ränta. Fördelen är att din månadskostnad alltid är densamma och du kan bestämma avbetalningstid utifrån dina förutsättningar redan när du ansöker om lånet.

Finns det lån med rak amortering?

Ja, när du lånar till exempelvis en bostad är rak amortering det vanligaste. I stället för att betala ett fast belopp varje månad, betalar du ett högre belopp i början av låneperioden (amortering + ränta) och successivt allt mindre ränta i kronor räknat. Gemensamt för både annuitetslån och lån med rak amortering är att det återstående räntebeloppet minskar stegvis för varje inbetalning som görs.

Vad händer om jag flyttar mitt privatlån eller förlänger löptiden?

Om du byter till en annan bank börjar lånet om med ny annuitet, vilket innebär att lånet räknas om och processen startar om från början igen, dvs med högre andel ränta än innan du flyttade lånet. Om du vill sänka din månadskostnad kan det alltså löna sig att stanna kvar hos din bank och i stället förlänga löptiden på lånet. Tänk då på att den totala kostnaden för lånet (lånebelopp + ränta) ökar i relation med löptiden.

Vad händer om räntan ändras?

Skulle räntan ändras medan ditt lån är aktivt beräknas fördelningen av ränta och amortering om i samma ögonblick, utan att löptiden förändras. Du får alltså en annan månadskostnad men amorteringstakten blir densamma.

Vill du lära dig mer om annutitetsån, ränta och amortering? Läs mer och bli banksmart!

 

Läs mer och bli Banksmart här