Bygga eller hyra ut attefallshus? Tänk på det här!

Om du ska bygga eller hyra ut ett attefallshus i sommar, finns det några saker som är bra att tänka på. Här har vi samlat det viktigaste.

Planerar du att bygga en gäststuga eller behöver du extra förvaringsutrymme? Om du har ett en- eller tvåbostadshus, har du rätt att bygga ett fristående attefallshus på din tomt, utan att ansöka om bygglov. Huset får vara max 30 m², max 4 meter högt och kan bland annat användas som permanentboende, fritidsbostad eller garage. Det är möjligt att bygga flera attefallshus på samma tomt, så länge den totala ytan inte överskrider 30 m².  Huset eller husen måste ligga i närheten av den befintliga bostaden 

Vilka regler gäller? 

Du behöver inte ansöka om bygglov, men du måste göra en anmälan till byggnadsnämnden för att få ett startbesked. Husbygget måste även följa Boverkets regler, till exempel måste ordinarie krav för en bostad vara uppfyllda om huset ska användas som permanentboende. Det innebär att det måste finnas utrymmen för matlagning, personlig hygien och förvaring samt att huset måste vara anpassat för människor med nedsatt rörelseförmåga.   

Det kan även vara bra att känna till att du måste ha berörda grannars medgivande om du vill bygga huset närmare än 4,5 meter från angränsade tomter. Denna regel gäller alla typer av tillbyggnader på din fastighet, som exempelvis altan. Särskilda regler gäller även för strandskyddsområden samt platser nära järnväg och allmän väg.  

Vad kostar det?  

Utöver själva kostnaden för huset, tillkommer avgifter för bland annat start- och slutbesked, tekniska samråd och tillsynsbesök på byggarbetsplatsen. Vilka avgifter som är aktuella beror på vad ditt attefallshus ska användas till samt vilka regler som gäller i din kommun. Se till att vara påläst, för att undvika oväntade utgifter längs vägen. 

Har du en sparad buffert eller behöver du finansiera delar eller hela husbygget med hjälp av ett lån? Hos Collector Bank får du 0,5 procent lägre ränta om du ansöker om ett lån direkt hos oss. Du betalar dessutom ingen uppläggningsavgift och får försäkringen låneskydd gratis de tre första månaderna.  

Ska du hyra ut? 

Att hyra ut sitt attefallshus kan vara ett bra sätt att få tillbaka en del av investeringen samtidigt som det kan hjälpa människor att hitta ett boende på platser där det är bostadsbrist. Ett attefallshus kan även öka värdet på den befintliga bostaden. Tänk på att om dina hyresintäkter överstiger 40 000 kronor per år, måste du betala skatt för detta. Du kan inte själv göra avdrag för utgifter du har i samband med uthyrningen, såsom driftskostnader, försäkringar och inköp av möbler. Innan du bestämmer dig för att hyra ut, är det därför en god idé att gå igenom samtliga utgifter och inkomster som du kan tänkas ha under ett år och göra en ekonomisk plan utifrån det.  

Läs mer om Collectors lån