Bästa tipsen inför deklarationen

Nu är det snart dags att deklarera. Här är avdragen att ha koll på när det gäller lån, resor och renoveringar.

Snart dags att deklarera, bästa tipsen inför deklarationen

Om du har en digital brevlåda, måste du deklarera senast 30 mars. Du får då eventuell skatteåterbäring 5-8 april. Om du istället får din deklaration med posten, måste du deklarera senast 2 maj och får då eventuell skatteåterbäring 8-10 juni. Om du ska betala restskatt ska den vara betald senast 14 november, oavsett om du har deklarerat digitalt eller per post. 

Ränteavdrag på lån 

Som privatperson har du möjlighet att få en skatteminskning på dina lån, ett så kallat ränteavdrag. För att kunna få ränteavdrag måste du ha ett kapitalunderskott, det vill säga, dina räntekostnader måste ha varit högre än inkomsterna av kapital. Till kapitalvinster räknas bland annat aktieutdelning, ränteutgifter och vinst vid försäljning av privata tillgångar. Dessutom krävs det att du står som betalningsansvarig för lånet samt att du har betalat ränta och skatt på lånet under det aktuella året.  

Förutom studielån, gäller ränteavdraget på de flesta typer av lån. Skatteverket får automatiskt information från långivare om hur mycket ränta du har betalat och informationen är därmed redan ifylld i din deklaration. Tänk på att du för vissa lån kan behöva fylla i uppgifterna själv. 

Om du har flyttat ett bundet lån från en bank till annan innan bindningstidens slut, kan du ha betalat en ränteskillnadsersättning till banken. I så fall har du rätt att göra avdrag för kostnaden som en ränteutgift. 

Resor till och från jobbet 

Du kan göra reseavdrag om du har rest till och från ditt arbete för en kostnad som totalt överstiger 11 000 kronor. För att ha rätt till avdraget måste det vara minst två kilometer mellan din bostad och arbetsplats om du har åkt kollektivt och minst fem kilometer om du har kört bil. Vid bilkörning måste du dessutom ha gjort en tidsvinst på två timmar per dag, jämfört med att åka kollektivt.  

Om du under pandemin har kört bil till ditt arbete för att undvika kollektivtrafik kan du inte göra något extra avdrag. Du kan inte heller göra avdrag för eventuella kostnader som du har haft på grund av hemarbete, såsom kontorsmöbler och bredband.  

Renovering av bostaden 

Om du har sålt din bostad kan du göra avdrag för olika typer av renoveringar. Du kan få avdrag för hela utgiften om du till exempel har gjort en tillbyggnad eller ändrat planlösningen. Har du bytt ut något till en likvärdig produkt, såsom tapeter eller vitvaror, kan du få avdrag för delar av utgiften.  

I Skatteverkets avdragslexikon för privatpersoner kan du läsa mer om vilka avdrag du kan göra. Tänk även på att eventuell skatteåterbäring kan vara en perfekt start på ett sparande. Du kan läsa mer om Collectors sparkonton här 

Läs mer om och räkna på Collectors privatlån här.