Hero image

Betalkoll

Skapa balans i din ekonomi

Med appen Betalkoll samlar du alla dina fakturor – och betalar dem när och hur det passar dig.

En betalningsapp med kredit

Betalkoll är en mobil kreditlösning för dina fakturor, som gör det möjligt att betala på dina villkor.

Du skannar enkelt fakturan och skickar till oss för betalning. När du sedan får din samlingsfaktura har du alltid en månad på dig att betala, eller dela upp den om det passar dig bättre. Det ger dig kontroll över din ekonomi och du kan skapa ett jämnare utgiftsflöde.

Enkelt och flexibelt

Det är lätt att komma igång med Betalkoll. Skanna – klicka – skicka och betala!

Tryggt och säkert

All information hanteras krypterat och du identifierar dig med hjälp av Mobilt BankID.

Inga dolda avgifter

Att använda Betalkoll är kostnadsfritt. Ränta och aviavgift tillkommer bara om du väljer att dela upp samlingsfakturan.

Från 10 000 till 50 000 kr i kredit

Du väljer själv om du vill dela upp din betalning och kan när som helst höja din kreditnivå. Du får svar på din ansökan direkt.

Produktinformation

Kreditgivare är Collector Bank AB, Lilla Bommens Torg 11, 411 04 Göteborg. Collector Bank AB, org nr 556597-0513, står under Finansinspektionens tillsyn. 

Kreditexempel

Krediträntan är 13,95% per år och beräknas dag för dag från och med inköpsdagen. Aviavgift 35 kr. Vid ett kreditbelopp om 10 000 kr med årlig kreditränta om 13,95% utnyttjat på 12 betalningsperioder uppgår effektiv ränta till 14,62%. Andra sätt att utnyttja krediten kan leda till annan effektiv ränta.

Du har rätt att ångra ditt kreditavtal. Du utnyttjar ångerrätten genom att meddela Collector Bank AB inom 14 dagar från det att du ingått kreditavtalet och erhållit information om villkoren för kreditavtalet. Om du vill ångra ditt kreditavtal måste du genast meddela detta till Collector Bank AB per telefon 010-161 01 02, via mail till betalkoll@collectorbank.se eller med brev till adress Collector Bank AB, Box 11914, 404 39 Göteborg. Du kan också använda nedan blankett för att utnyttja din ångerrätt. Du rekommenderas att alltid spara underlag som visar att du har ångrat dig.

Svensk marknadsföringslag och avtalsrätt tillämpas. Kommunikation kommer att finnas tillgänglig på svenska. Se vår information om klagomål för ytterligare information.

Ångerrättsblankett

Klagomål mot finansinstitut regleras bla i Finansinspektionens författningssamling FFFS 2002:23. Där sägs bla att med klagomål avses att en kund till ett institut i ett enskilt ärende framför konkret missnöje med hanteringen av en finansiell tjänst eller produkt.

Allmänna synpunkter och generella missnöjesyttringar anses i detta sammanhang inte som klagomål liksom ej heller missnöje som måste anses ha ringa betydelse för kunden. Definitionen av Klagomål har betydelse eftersom det finns ett helt regelverk för hur instituten skall agera i Klagomålsärenden.

Collector Bank AB, org nr 556597-0513, står under Finansinspektionens tillsyn. Svensk marknadsföringslag och avtalsrätt tillämpas. Kommunikation kommer att finnas tillgänglig på svenska. 

Gå till klagomål

Ring oss på 010-161 01 02

Du kan också kontakta oss direkt via e-post. Skicka ditt mail till betalkoll@collectorbank.se