Hero image

Betalkoll

Tjänsten har upphört

Appen Betalkoll avvecklas under 2022 och vi tar därför inte emot nya användare.

Vad händer med mitt befintliga Betalkoll-konto?

Du som använder Betalkoll idag och har en pågående kredit kan använda tjänsten fram till och med 15 maj. Därefter får du dina fakturor via e-post fram tills ditt ärende är avslutat.


Har du frågor om Betalkoll eller dina pågående fakturor, vänligen kontakta kundservice på telefon 010-161 01 02 eller via e-post: betalkoll@collectorbank.se

Produktinformation

Kreditgivare är Collector Bank AB, Lilla Bommens Torg 11, 411 04 Göteborg. Collector Bank AB, org nr 556597-0513, står under Finansinspektionens tillsyn. 

Kreditexempel

Krediträntan är 13,95% per år och beräknas dag för dag från och med inköpsdagen. Aviavgift 35 kr. Vid ett kreditbelopp om 10 000 kr med årlig kreditränta om 13,95% utnyttjat på 12 betalningsperioder uppgår effektiv ränta till 14,62%. Andra sätt att utnyttja krediten kan leda till annan effektiv ränta.

Du har rätt att ångra ditt kreditavtal. Du utnyttjar ångerrätten genom att meddela Collector Bank AB inom 14 dagar från det att du ingått kreditavtalet och erhållit information om villkoren för kreditavtalet. Om du vill ångra ditt kreditavtal måste du genast meddela detta till Collector Bank AB per telefon 010-161 01 02, via mail till betalkoll@collectorbank.se eller med brev till adress Collector Bank AB, Box 11914, 404 39 Göteborg. Du kan också använda nedan blankett för att utnyttja din ångerrätt. Du rekommenderas att alltid spara underlag som visar att du har ångrat dig.

Svensk marknadsföringslag och avtalsrätt tillämpas. Kommunikation kommer att finnas tillgänglig på svenska. Se vår information om klagomål för ytterligare information.

Ångerrättsblankett

Klagomål mot finansinstitut regleras bla i Finansinspektionens författningssamling FFFS 2002:23. Där sägs bla att med klagomål avses att en kund till ett institut i ett enskilt ärende framför konkret missnöje med hanteringen av en finansiell tjänst eller produkt.

Allmänna synpunkter och generella missnöjesyttringar anses i detta sammanhang inte som klagomål liksom ej heller missnöje som måste anses ha ringa betydelse för kunden. Definitionen av Klagomål har betydelse eftersom det finns ett helt regelverk för hur instituten skall agera i Klagomålsärenden.

Collector Bank AB, org nr 556597-0513, står under Finansinspektionens tillsyn. Svensk marknadsföringslag och avtalsrätt tillämpas. Kommunikation kommer att finnas tillgänglig på svenska. 

Gå till klagomål

Ring oss på 010-161 01 02

Du kan också kontakta oss direkt via e-post. Skicka ditt mail till betalkoll@collectorbank.se