onsdag 18 december, 2019 13:00 | Regulatorisk information

Valberedning utsedd inför Collectors årsstämma 2020

Collector AB (publ):s årsstämma kommer att hållas i Göteborg måndagen den 27 april 2020. I enlighet med beslut på Collectors årsstämma den 25 april 2019 meddelas härmed att bolagets större ägare mellan sig har utsett en valberedning.

Valberedningen har, inför årsstämman 2020, följande sammansättning:

  • Erik Selin, utsedd av Fastighets AB Balder
  • Rolf Lundström, utsedd av StrategiQ Capital AB
  • Fredrik Paulsson, utsedd av Helichrysum Gruppen AB
  • Lena Apler, styrelseordförande i Collector AB (publ)

Rolf Lundström har utsetts till ordförande för valberedningen.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen ska göra detta skriftligen, senast den 7 februari 2020 till Malin Alevåg, per e-post till malin.alevag@collectorbank.se (rubricera ”Till Valberedningen”) eller per brev till Collector AB (publ), Att: Valberedningen, Box 119 14, 404 39 Göteborg.

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på årsstämman ska inkomma med sådant förslag senast den 7 februari 2020 till samma adress som ovan.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lena Apler, Styrelseordförande
Telefon: +46 70 525 65 80
E-post: lena.apler@collectorbank.se