onsdag 18 december, 2019 13:00 | Regulatorisk information

Valberedning utsedd inför Collectors årsstämma 2020

Collector AB (publ):s årsstämma kommer att hållas i Göteborg måndagen den 27 april 2020. I enlighet med beslut på Collectors årsstämma den 25 april 2019 meddelas härmed att bolagets större ägare mellan sig har utsett en valberedning.

Valberedningen har, inför årsstämman 2020, följande sammansättning:

  • Erik Selin, utsedd av Fastighets AB Balder
  • Rolf Lundström, utsedd av StrategiQ Capital AB
  • Fredrik Paulsson, utsedd av Helichrysum Gruppen AB
  • Lena Apler, styrelseordförande i Collector AB (publ)

Rolf Lundström har utsetts till ordförande för valberedningen.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen ska göra detta skriftligen, senast den 7 februari 2020 till Malin Alevåg, per e-post till malin.alevag@collectorbank.se (rubricera ”Till Valberedningen”) eller per brev till Collector AB (publ), Att: Valberedningen, Box 119 14, 404 39 Göteborg.

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på årsstämman ska inkomma med sådant förslag senast den 7 februari 2020 till samma adress som ovan.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lena Apler, Styrelseordförande
Telefon: +46 70 525 65 80
E-post: lena.apler@collectorbank.se

Presskontakter

Madeleine Mörch 
Head of IR & Communications 

Lilla Bommens Torg 11 
411 04 Göteborg

Om Collector Bank

Collector är en börsnoterad bank som är specialiserad på finansieringslösningar för företag och privatpersoner, med särskilt fokus på små och medelstora företags behov. Läs mer om Collector

Prenumerera
  • Obligatoriskt fält
  • Obligatoriskt fält
  • Obligatoriskt fält

  • Obligatoriskt fält

  • Obligatoriskt fält

  • Ej giltig epostadress.