tisdag 17 januari, 2017 17:15

Valberedning utsedd inför Collectors årsstämma 2017

Göteborg, Sverige – Collector AB (publ) (Nasdaq Stockholm: COLL). Collector AB (publ):s årstämma kommer att hållas i Göteborg tisdagen den 25 april 2017, kl. 15.00. I enlighet med beslut på Collectors årsstämma den 28 april 2016 meddelas härmed att bolagets större ägare mellan sig har utsett en valberedning.

Valberedningen har, inför årsstämman 2017, följande sammansättning:

  • Erik Selin, utsedd av Fastighets AB Balder
  • Rolf Lundström, utsedd av StrategiQ Capital AB
  • Fabian Hielte utsedd av Ernström Finans AB
  • Lena Apler, styrelsens ordförande i Collector AB (publ)

Till ordförande för valberedningen har utsetts Fabian Hielte.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen ska göra detta skriftligen, senast den 17 februari 2017 till Malin Alevåg, per e-post till malin.alevag@collectorbank.se (rubricera ”Till Valberedningen”) eller per brev till Collector AB, Att: Valberedningen, Box 119 14, 404 39 Gothenburg.

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på årsstämman ska inkomma med sådant förslag senast den 17 februari 2017 på samma adress som ovan.

Kommande informationstillfällen från Collector:  
Bokslutskommuniké 2016 9 februari 2017
Årsstämma 2017 25 april 2017
Delårsrapport januari-mars 2017 25 april 2017
Delårsrapport januari-juni 2017 20 juli 2017


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lena Apler, Styrelseordförande Collector I Telefon +46 70-525 65 80 I E-mail lena.apler@collectorbank.se

Presskontakter

Madeleine Mörch 
Head of IR & Communications 

Lilla Bommens Torg 11 
411 04 Göteborg

Om Collector Bank

Collector är en börsnoterad bank som är specialiserad på finansieringslösningar för företag och privatpersoner, med särskilt fokus på små och medelstora företags behov. Läs mer om Collector

Prenumerera
  • Obligatoriskt fält
  • Obligatoriskt fält
  • Obligatoriskt fält

  • Obligatoriskt fält

  • Obligatoriskt fält

  • Ej giltig epostadress.