tisdag 25 oktober, 2022 10:00 | Regulatorisk information

Valberedning utsedd inför Collector Banks årsstämma 2023

Collector Bank AB:s årsstämma kommer att hållas torsdagen den 4 maj 2023. Bolagets större ägare har mellan sig utsett en valberedning.

Valberedningen har följande sammansättning inför årsstämman 2023:

  • Sharam Rahi, utsedd av Fastighets AB Balder,
  • Jesper Mårtensson, utsedd av Förvaltnings AB Färgax,
  • Anna-Maria Lundström, utsedd av StrategiQ Capital AB, samt
  • Erik Selin, styrelseordförande i Collector Bank AB.

Sharam Rahi har utsetts till ordförande för valberedningen.

 

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen ska göra detta skriftligen, senast den 10 februari 2023 till Malin Alevåg, per e-post till malin.alevag@collectorbank.se (rubricera ”Till Valberedningen”) eller per brev till Collector Bank AB, Att: Valberedningen/Malin Alevåg, Box 119 14, 404 39 Göteborg.

 

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på årsstämman ska inkomma med sådant förslag senast den 10 februari 2023 till samma adress som ovan.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Selin, styrelseordförande

Telefon: +46 31 10 95 92

E-post: erik.selin@balder.se