fredag 26 juni, 2015 08:30 | Regulatorisk information

Utnyttjande av övertilldelningsoptionen i börsintroduktionen av Collector och slut på stabiliseringsperioden

Läs mer på https://www.collector.se/om-collector/investerare/ipo2015/

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket vid Nasdaq Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 juni 2015 kl. 08.30.