onsdag 7 oktober, 2020 08:00 | Regulatorisk information

Telefonkonferens i samband med Collectors delårsrapport januari-september 2020

Collector AB (publ) publicerar sin delårsrapport för perioden januari-september 2020 torsdagen den 22 oktober kl. 07:30. En telefonkonferens kommer att hållas kl. 10:15 samma dag där VD Martin Nossman och CFO Peter Olsson presenterar rapporten. Presentationen kommer att hållas på svenska och efter presentationen följer en frågestund.

De som vill delta i telefonkonferensen ringer in på +46 856 642 703 eller +44 3333 009 035. Det går att följa och lyssna på presentationen live via https://tv.streamfabriken.com/collector-q3-2020.

Presentationsmaterialet kommer att vara på engelska och finnas tillgängligt i samband med telefonkonferensen på www.collector.se där även den inspelade versionen av presentationen kommer att finnas att tillgå i efterhand.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Madeleine Mörch, Finance & IR Manager
Telefon: +46 73 712 04 52
E-post: madeleine.morch@collectorbank.se