torsdag 25 januari, 2018 15:10

Telefonkonferens i samband med bokslutskommuniké

Collector AB (publ) publicerar sin bokslutskommuniké för 2017 fredagen den 9 februari kl. 08.15. En telefonkonferens kommer att hållas kl. 10.00 samma dag där VD Liza Nyberg och CFO Mimmi Lykken-Ljungdahl presenterar rapporten. Efter presentationen följer en frågestund.

De som vill delta i telefonkonferensen ringer in på +46 856 642 664 eller +44 203 008 9810. Växeln öppnar kl. 09.55.

Det går att följa och lyssna på presentationen live via https://tv.streamfabriken.com/collector-q4-2017.

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgänglig före presentationen på www.collector.se där även den inspelade versionen av presentationen finns att tillgå i efterhand.

För ytterligare information:
Clara Bolinder-Lundberg, IR Manager I Telefon 070-719 84 43 I E-post
clara.bolinderlundberg@collectorbank.se