onsdag 27 september, 2017 08:15

Styrelseledamot tar temporärt uppdrag för RemCo AB

Göteborg, Sverige – Collector AB (publ) (Nasdaq Stockholm: COLL) Patrik Reuterskiöld, styrelseledamot i Collector AB, tar temporärt uppdrag för RemCo AB

Collectors styrelseledamot Patrik Reuterskiöld har tagit på sig ett uppdrag som Global Head of Sales & Clients i RemCo AB, ett bolag som bildats för att avyttra tillgångar från det sammanslagna Intrum/Lindorff, i enlighet med krav från konkurrensmyndigheter i EU. Uppdraget är i nuläget tidsbegränsat fram till den 31 december 2017.

”Patrik Reuterskiölds uppdrag kan komma att innebära att konfliktsituationer uppstår i förhållande till Collectors verksamhet och ärenden som hanteras i Collectors styrelsearbete. Collector och Patrik Reuterskiöld är överens om att löpande utvärdera potentiella intressekonflikter och för det fall sådana uppstår kommer Patrik Reuterskiöld att anses jävig att delta i styrelsens beredning av ärenden och i beslutsfattandet."
Lena Apler, Styrelseordförande Collector

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lena Apler, Styrelseordförande I Telefon 070-525 65 80  I  E-post lena.apler@collectorbank.se
Åsa Hillsten, CCO & IR Collector I Telefon 070-081 81 17  I  E-post asa.hillsten@collectorbank.se

Presskontakter

Madeleine Mörch 
Head of IR & Communications 

Lilla Bommens Torg 11 
411 04 Göteborg

Om Collector Bank

Collector är en börsnoterad bank som är specialiserad på finansieringslösningar för företag och privatpersoner, med särskilt fokus på små och medelstora företags behov. Läs mer om Collector

Prenumerera
  • Obligatoriskt fält
  • Obligatoriskt fält
  • Obligatoriskt fält

  • Obligatoriskt fält

  • Obligatoriskt fält

  • Ej giltig epostadress.