onsdag 27 september, 2017 08:15

Styrelseledamot tar temporärt uppdrag för RemCo AB

Göteborg, Sverige – Collector AB (publ) (Nasdaq Stockholm: COLL) Patrik Reuterskiöld, styrelseledamot i Collector AB, tar temporärt uppdrag för RemCo AB

Collectors styrelseledamot Patrik Reuterskiöld har tagit på sig ett uppdrag som Global Head of Sales & Clients i RemCo AB, ett bolag som bildats för att avyttra tillgångar från det sammanslagna Intrum/Lindorff, i enlighet med krav från konkurrensmyndigheter i EU. Uppdraget är i nuläget tidsbegränsat fram till den 31 december 2017.

”Patrik Reuterskiölds uppdrag kan komma att innebära att konfliktsituationer uppstår i förhållande till Collectors verksamhet och ärenden som hanteras i Collectors styrelsearbete. Collector och Patrik Reuterskiöld är överens om att löpande utvärdera potentiella intressekonflikter och för det fall sådana uppstår kommer Patrik Reuterskiöld att anses jävig att delta i styrelsens beredning av ärenden och i beslutsfattandet."
Lena Apler, Styrelseordförande Collector

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lena Apler, Styrelseordförande I Telefon 070-525 65 80  I  E-post lena.apler@collectorbank.se
Åsa Hillsten, CCO & IR Collector I Telefon 070-081 81 17  I  E-post asa.hillsten@collectorbank.se