fredag 7 oktober, 2016 17:15 | Regulatorisk information

Rättelse i pressmeddelande

Collector AB (publ) (”Collector”) får härmed meddela rättelse i pressmeddelande av den 7 oktober 2016 ”Collector offentliggör tilläggsprospekt” enligt nedan.

Investerare som före offentliggörande av tilläggsprospektet daterat den 7 oktober 2016 har gjort en anmälan eller på annat sätt samtyckt till teckning av nya aktier som omfattas av Erbjudandet i prospektet, har rätt att återkalla sin anmälan eller sitt samtycke till och med den 11 oktober 2016.

Göteborg den 7 oktober 2016
Collector AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stefan Alexandersson, CEO Collector I Telefon +46 10 161 00 00 I E-post stefan.alexandersson@collectorbank.se
Pia-Lena Olofsson, CFO & Head of IR Collector I Telefon +46 10 161 00 00 I E-post pia-lena.olofsson@collectorbank.se
Åsa Hillsten Eklund, CCO & IR Manager Collector I Telefon +46 10 161 00 00 I E-post asa.hillsten@collectorbank.se

Informationen är sådan som Collector AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 oktober 2016 kl. 17.15 

Om Collector
Collector är en nischbank som erbjuder nytänkande finanslösningar för privat- och företagskunder. Verksamheten bedrivs inom de två segmenten Privat och Företag. Inom segmentet Privat bedrivs utlåning till privatpersoner genom privatlån, faktura- och delbetalningstjänster till e-handels- och butikskunder, kreditkortstjänster (Collector Easycard och Collector Easyliving) samt inlåning. Segmentet Företag omfattar factoring- och företagskrediter riktat mot framförallt små- och medelstora företag, juniora fastighetslån, inkassoverksamhet för kunds räkning, så kallad uppdragsinkasso, samt förvärv av portföljer av förfallna fordringar. Bolaget har kontor i Göteborg (huvudkontor), Stockholm, Malmö, Helsingfors och Oslo.

Presskontakter

Madeleine Mörch 
Head of IR & Communications 

Lilla Bommens Torg 11 
411 04 Göteborg

Om Collector Bank

Collector är en börsnoterad bank som är specialiserad på finansieringslösningar för företag och privatpersoner, med särskilt fokus på små och medelstora företags behov. Läs mer om Collector

Prenumerera
  • Obligatoriskt fält
  • Obligatoriskt fält
  • Obligatoriskt fält

  • Obligatoriskt fält

  • Obligatoriskt fält

  • Ej giltig epostadress.