fredag 7 oktober, 2016 17:15 | Regulatorisk information

Rättelse i pressmeddelande

Collector AB (publ) (”Collector”) får härmed meddela rättelse i pressmeddelande av den 7 oktober 2016 ”Collector offentliggör tilläggsprospekt” enligt nedan.

Investerare som före offentliggörande av tilläggsprospektet daterat den 7 oktober 2016 har gjort en anmälan eller på annat sätt samtyckt till teckning av nya aktier som omfattas av Erbjudandet i prospektet, har rätt att återkalla sin anmälan eller sitt samtycke till och med den 11 oktober 2016.

Göteborg den 7 oktober 2016
Collector AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stefan Alexandersson, CEO Collector I Telefon +46 10 161 00 00 I E-post stefan.alexandersson@collectorbank.se
Pia-Lena Olofsson, CFO & Head of IR Collector I Telefon +46 10 161 00 00 I E-post pia-lena.olofsson@collectorbank.se
Åsa Hillsten Eklund, CCO & IR Manager Collector I Telefon +46 10 161 00 00 I E-post asa.hillsten@collectorbank.se

Informationen är sådan som Collector AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 oktober 2016 kl. 17.15 

Om Collector
Collector är en nischbank som erbjuder nytänkande finanslösningar för privat- och företagskunder. Verksamheten bedrivs inom de två segmenten Privat och Företag. Inom segmentet Privat bedrivs utlåning till privatpersoner genom privatlån, faktura- och delbetalningstjänster till e-handels- och butikskunder, kreditkortstjänster (Collector Easycard och Collector Easyliving) samt inlåning. Segmentet Företag omfattar factoring- och företagskrediter riktat mot framförallt små- och medelstora företag, juniora fastighetslån, inkassoverksamhet för kunds räkning, så kallad uppdragsinkasso, samt förvärv av portföljer av förfallna fordringar. Bolaget har kontor i Göteborg (huvudkontor), Stockholm, Malmö, Helsingfors och Oslo.