måndag 31 oktober, 2016 08:45 | Regulatorisk information

Ökat antal aktier och röster i Collector

Som tidigare offentliggjorts har Collector AB (publ) (”Collector”) genomfört en företrädesemission av 9 335 000 aktier. Företrädesemissionen har resulterat i att aktiekapitalet samt antalet aktier och röster i Collector har ökat.

Den 31 oktober 2016 uppgår det totala antalet aktier och röster i Collector till 102 690 502 och varje aktie berättigar till en röst.

Göteborg den 31 oktober, 2016
Collector AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stefan Alexandersson, VD Collector I Tel +46 10 161 00 00 I stefan.alexandersson@collectorbank.se
Pia-Lena Olofsson, CFO & Head of IR Collector I Tel +46 10 161 00 00 I pia-lena.olofsson@collectorbank.se
Åsa Hillsten, CCO & IR Collector I Tel +46 10 161 00 00 I asa.hillsten@collectorbank.se

Informationen är sådan som Collector AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 oktober 2016 kl. 08:45.