onsdag 30 maj, 2018 15:00 | Regulatorisk information

Martin Nossman ny VD för Collector

Collectors styrelse har idag beslutat att utse Martin Nossman till ny VD för Collector AB (publ) och Collector Bank AB. Han tillträder sin tjänst den 1 augusti 2018.

Martin Nossman har en ekonomie magisterexamen från Lunds Universitet och har arbetat över 20 år inom Handelsbanken. De senaste 10 åren har han haft ett flertal ledande befattningar inom Handelsbanken Capital Markets med stort lönsamhets- och resultatansvar. Hans chefspositioner har inneburit ansvar för omstruktureringar, effektiviseringsarbete, digitalisering och verksamhetsutveckling. Han har även arbetat med riskhantering, IT- och systemutveckling.

– Det är med stor glädje och entusiasm styrelsen idag kan meddela att Martin Nossman blir Collectors nye VD. Martin har en väldokumenterad erfarenhet av ledarskap och har uppvisat framstående resultat. Han har vana av att driva förändringsarbete, har strategiskt fokus och dessutom ett stort intresse för och fokus på fintech. Med dessa kvalifikationer tillsammans med en bevisad känsla för affär och resultat är jag övertygad om att han är rätt man vid rodret för Collectors fortsatta tillväxtresa, säger Lena Apler, Collectors styrelseordförande och grundare. Collector har idag en framträdande position inom den pågående och snabba utvecklingen av finansieringstjänster vilket kräver ett starkt ledarskap. Min övertygelse är att såväl aktieägare som bolaget är att gratulera till denna lösning, säger Lena Apler vidare.

– Jag har följt Collector Bank under en längre tid och det är enligt min mening en bank med stark entreprenörsanda, engagemang och innovationskraft. Med Collectors drivna organisation ser jag mycket fram emot att bli en del av Collectors framtida tillväxt- och lönsamhetsutveckling, säger Martin Nossman.

Nuvarande VD Liza Nyberg lämnar Collector den 31 maj 2018. Styrelseordförande Lena Apler går in som tillförordnad VD fram till den 1 augusti då Martin Nossman tillträder sin nya tjänst.

Enligt gällande anställningsavtal har Liza Nyberg en uppsägningstid om 6 månader samt 12 månaders avgångsvederlag, månadsvis med avräkning mot ny inkomst. Maximal total kostnad kommer att redovisas i samband med Collectors nästa delårsrapport.


För ytterligare information:
Lena Apler, Styrelseordförande Collector
Telefon 070-525 65 80 | Växel 010-161 00 00 | E-post lena.apler@collectorbank.se  

Bildmaterial: Martin Nossman http://news.cision.com/collector-ab/


Denna information är sådan information som Collector AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 maj 2018 kl.15.00 CET. Börsen: Tickerkod COLL.

Presskontakter

Madeleine Mörch 
Head of IR & Communications 

Lilla Bommens Torg 11 
411 04 Göteborg

Om Collector Bank

Collector är en börsnoterad bank som är specialiserad på finansieringslösningar för företag och privatpersoner, med särskilt fokus på små och medelstora företags behov. Läs mer om Collector

Prenumerera
  • Obligatoriskt fält
  • Obligatoriskt fält
  • Obligatoriskt fält

  • Obligatoriskt fält

  • Obligatoriskt fält

  • Ej giltig epostadress.