torsdag 1 juni, 2017 15:20

Liza Nyberg - ny VD på plats 1 september

Göteborg, Sverige – Collector AB (publ) (Nasdaq Stockholm: COLL). Collectors styrelse utsåg i april Liza Nyberg till ny VD med tillträde under hösten 2017. Tillträde kommer att ske redan 1 september.

”Det känns väldigt bra att vi får starta höstterminen med Liza på plats. Vi har mycket som händer på affärssidan i Collector och vill gärna ha med vår nya VD så snart det går.” Lena Apler, Grundare Collector

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lena Apler, Grundare och tillförordnad VD Collector I Telefon 070-525 65 80 I E-post lena.apler@collectorbank.se
Åsa Hillsten, CCO & IR I Telefon 070-081 81 17 I E-post asa.hillsten@collectorbank.se