torsdag 30 mars, 2017 21:00 | Regulatorisk information

Lena Apler - tillförordnad VD för Collector

Göteborg, Sverige – Collector AB (publ) (Nasdaq Stockholm: COLL). Som tidigare meddelats lämnar Stefan Alexandersson, efter tolv år i bolaget, varav de senaste tre åren som VD, sin tjänst. Collector AB:s styrelse har beslutat att utse Lena Apler, Collectors grundare och styrelseordförande, till tillförordnad VD i Collector från och med 5 april tills en ny VD rekryterats.

Rekrytering av ny VD pågår och förväntas avslutas under våren. Lena Aplers roll som styrelseordförande tas i samband med att hon tillträder som tillförordnad VD och Koncernchef tills vidare över av nuvarande vice styrelseordförande Erik Selin. 

”En naturlig lösning på kort sikt till dess ny Verkställande Direktör kan tillträda. Som grundare, tidigare VD och nu ordförande kan jag bolaget utan och innan och är angelägen om att driva utveckling och tillväxt med samma framgång och höga tempo som är utmärkande för Collector.” Lena Apler, Grundare och tf. VD