Book
tisdag 18 februari, 2014 17:40

Halvårsrapport - Village Upliftment Programme i byn Kavanur

Sedan det Collector-stödda VUP-projektet (Village Upliftment Programme) inleddes via Hand in Hand i byn Kavanur i juli 2013 har en rad insatser gjorts.

Urval av händelser sen projektet startade:

  • Ett möte har hållits, för att involvera byns invånare i arbetet under projektet. Här skapades och godkändes en kommitté som kommer att ansvara för projektets framsteg.
  • Åtta självhjälpsgrupper har skapats med totalt 109 medlemmar. Samtliga har fått en basutbildning och 95 av gruppmedlemmarna har fått extra utbildning i entreprenörskap, för att utveckla sina företag. 42 familjeföretag har fått totalt INR 440 000 (ca 46 000 SEK) i uppstartslån
  • En elevdemonstration har hållits för att uppmärksamma rätten till utbildning. 
  • För att understödja barnens lärande ytterligare har ett lärocenter upprättats.  
  • En tillfällig läkarstation har upprättats, där 214 personer fått hjälp hittills. 
  • En informationskampanj kring miljöskydd och kompostering har genomförts.

Mer info om byn Kavandur

Byn består av 531 hushåll och drygt 2000 invånare, varav 27 % är barn under 18 år. 300 av hushållen har vattenledningar indragna i huset, men bara 49 har toalett. Byn har ingen vårdinrättning och ingen avfallshantering. Det finns en förskola och tre grundskolor. 84 % av befolkningen ägnar sig åt jordbruk, medan 8 % är tjänstemän. Drygt 50 % av invånarna är traditionellt ”kastlösa” och har historiskt varit missgynnade, materiellt och socialt.

Läs fullständig rapport på https://collector.se/sv/Om-Collector/Corporate-Social-Responsibility-/Hand-in-Hand/Halvarsrapport-jan-2014