onsdag 10 juni, 2015 08:00

Första handelsdag för Collector-aktien

För pressmeddelandet i sin helhet, se https://www.collector.se/om-collector/investerare/ipo2015/

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket vid Nasdaq Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 juni 2015 kl. 08.00.