måndag 15 augusti, 2022 08:58 | Regulatorisk information

Första dag för handel i aktierna i Collector Bank AB på Nasdaq Stockholm

Den koncerninterna fusionen mellan Collector Bank AB (”Collector Bank”) och Collector AB (publ) (”Collector AB”) har idag registrerats hos Bolagsverket. Fusionsprocessen är således genomförd. I samband med registreringen har Collector AB upplösts, och registrering av utbytet av aktierna i Collector AB mot motsvarande antal aktier i Collector Bank har skett på respektive aktieägares värdepapperskonto eller värdepappersdepå. Idag är första dag för handel i aktierna i Collector Bank på Nasdaq Stockholm.

Fusionen har gjorts i syfte att förenkla koncernstrukturen, effektivisera utnyttjandet av interna resurser samt optimera kapitalpositionen. Verksamheten i koncernen förblir oförändrad vilket även innebär att koncernens dagliga verksamhet ur ett kundperspektiv kommer vara oförändrad.

Aktieägarna i Collector AB har inte behövt vidta några åtgärder för att erhålla aktier i Collector Bank, bytet har skett automatiskt i samband med genomförande av fusionen. Det kan ta ett par dagar innan Collector Bank-aktierna syns på aktieägarnas värdepapperskonto eller värdepappersdepå.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Olsson, CFO
Telefon: +46 73 712 04 46
E-post: peter.olsson@collectorbank.se

Madeleine Mörch, Head of IR & Communications
Telefon: +46 73 712 04 52
E-post: madeleine.morch@collectorbank.se

 

Presskontakter

Madeleine Mörch 
Head of IR & Communications 

Lilla Bommens Torg 11 
411 04 Göteborg

Om Collector Bank

Collector är en börsnoterad bank som är specialiserad på finansieringslösningar för företag och privatpersoner, med särskilt fokus på små och medelstora företags behov. Läs mer om Collector

Prenumerera
  • Obligatoriskt fält
  • Obligatoriskt fält
  • Obligatoriskt fält

  • Obligatoriskt fält

  • Obligatoriskt fält

  • Ej giltig epostadress.