tisdag 30 juni, 2015 08:30 | Regulatorisk information

Förändring av det totala antalet aktier och röster i Collector

Under juni 2015 har antalet aktier och röster i Collector AB (publ) (”Collector”) förändrats enligt följande:

  • Antalet stamaktier och röster ökade med 7 272 727 genom en nyemission som genomfördes i samband med börsintroduktionen på Nasdaq Stockholm.
  • Antalet preferensaktier och röster minskade med 589 625 genom en minskning av Collectors aktiekapital och indragning av preferensaktier.
  • Antalet stamaktier och röster ökade med 589 625 genom en nyemission som genomfördes i samband med indragningen av preferensaktierna.

Efter ovan genomförda förändringar uppgår aktiekapitalet i Collector per den 30 juni 2015 till 9 335 550,20 kronor, fördelat på 93 355 502 stamaktier. Inga preferensaktier är utgivna. Det totala antalet röster i Collector uppgår per den 30 juni 2015 till 93 355 502.

Denna information offentliggörs enligt 4 kap. 9 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.

Presskontakter

Madeleine Mörch 
Head of IR & Communications 

Lilla Bommens Torg 11 
411 04 Göteborg

Om Collector Bank

Collector är en börsnoterad bank som är specialiserad på finansieringslösningar för företag och privatpersoner, med särskilt fokus på små och medelstora företags behov. Läs mer om Collector

Prenumerera
  • Obligatoriskt fält
  • Obligatoriskt fält
  • Obligatoriskt fält

  • Obligatoriskt fält

  • Obligatoriskt fält

  • Ej giltig epostadress.