måndag 31 oktober, 2022 10:15 | Regulatorisk information

Finansinspektionen har skrivit av ärendet gällande Collector Banks kreditprövningsprocess

Collector Bank AB ("Collector Bank” eller ”Banken”) informerade den 9 februari 2022 om att Finansinspektionen hade begärt ett yttrande från Banken som en fortsättning på den tidigare inledda öppna temaundersökningen avseende kreditprövningsprocesser för konsumentkrediter, riktad mot Collector Bank och ett antal andra aktörer på den svenska marknaden för konsumentkrediter.

Finansinspektionen har beslutat att skriva av ärendet utan ytterligare åtgärder. I beskedet anges att Banken i hög utsträckning har vidtagit åtgärder för att rätta de enligt Finansinspektionen historiska bristerna.

– Det är glädjande att Finansinspektionen har valt att avsluta ärendet utan vidare åtgärder. Beslutet är ett bevis på att det kontinuerliga arbetet med att förbättra våra kreditbedömningsprocesser har givit resultat. Sund och hållbar kreditgivning är, och kommer att förbli, av största vikt för Banken, säger Martin Nossman, VD för Collector Bank.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Nossman, VD
Telefon: +46 70 330 26 75
E-post: martin.nossman@collectorbank.se

Madeleine Mörch, Head of IR & Communications
Telefon: +46 73 712 04 52
E-post: madeleine.morch@collectorbank.se

Informationen är sådan som Collector Bank AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 oktober 2022, kl. 10:15 CET.