torsdag 25 april, 2019 08:34 | Regulatorisk information

Delårsrapport januari–mars 2019

Göteborg, Sverige – Collector AB (publ) (Nasdaq Stockholm: COLL)

JANUARI–MARS 2019 (JÄMFÖRT MED JANUARI–MARS 2018)

• Intäkterna ökade med 29 % och uppgick till 662 MSEK (511) 

• Resultat efter skatt (EAT) ökade med 41 % och uppgick till 158 MSEK (112) 

• Avkastning på eget kapital RoE var 18,5 % (17,7) 

• Resultat per aktie 1,54 SEK (1,09) 

• God volymtillväxt i kreditstocken, vilken uppgår till 26 968 MSEK (20 232), +33 % 

• Fortsatt stark utveckling för Factoring och Företagskrediter samt Colligent 

• Stabil kreditförlustnivå om 1,4 % (1,1)

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT 
• Peter Olsson utsedd till ny CFO den 2 april. Peter tillträder tjänsten senast den 1 juli 2019. 

• Ett samarbete med Raisin har inletts avseende inlåning i Euro. Syftet är att stärka och diversifiera Collector Banks finansiering.

Läs mer på https://www.collector.se/om-collector/investerare/finansiell-information/

En telefonkonferens kommer att hållas på svenska idag den 25 april kl. 10.00 där CEO Martin Nossman presenterar rapporten. Efter presentationen följer en frågestund.

De som vill delta i telefonkonferensen ringer in på +46 850 558 364. Växeln öppnar kl. 09.55. Det går att följa och lyssna på presentationen live via https://financialhearings.com/event/11604 

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgänglig före presentationen på www.collector.se där även den inspelade versionen av presentationen finns att tillgå i efterhand.

För ytterligare information:

Martin Nossman, CEO I Telefon 070-719 84 43 I E-post martin.nossman@collectorbank.se
Magnus Borelius, Head of Treasury/tf. IR-managerI Telefon070 205 04 26Imagnus.borelius@collectorbank.se

Denna information är sådan information som Collector AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 april 2019 kl. 08.15 CET. Börsen: Tickerkod COLL