torsdag 25 april, 2019 08:34 | Regulatorisk information

Delårsrapport januari–mars 2019

Göteborg, Sverige – Collector AB (publ) (Nasdaq Stockholm: COLL)

JANUARI–MARS 2019 (JÄMFÖRT MED JANUARI–MARS 2018)

• Intäkterna ökade med 29 % och uppgick till 662 MSEK (511) 

• Resultat efter skatt (EAT) ökade med 41 % och uppgick till 158 MSEK (112) 

• Avkastning på eget kapital RoE var 18,5 % (17,7) 

• Resultat per aktie 1,54 SEK (1,09) 

• God volymtillväxt i kreditstocken, vilken uppgår till 26 968 MSEK (20 232), +33 % 

• Fortsatt stark utveckling för Factoring och Företagskrediter samt Colligent 

• Stabil kreditförlustnivå om 1,4 % (1,1)

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT 
• Peter Olsson utsedd till ny CFO den 2 april. Peter tillträder tjänsten senast den 1 juli 2019. 

• Ett samarbete med Raisin har inletts avseende inlåning i Euro. Syftet är att stärka och diversifiera Collector Banks finansiering.

Läs mer på https://www.collector.se/om-collector/investerare/finansiell-information/

En telefonkonferens kommer att hållas på svenska idag den 25 april kl. 10.00 där CEO Martin Nossman presenterar rapporten. Efter presentationen följer en frågestund.

De som vill delta i telefonkonferensen ringer in på +46 850 558 364. Växeln öppnar kl. 09.55. Det går att följa och lyssna på presentationen live via https://financialhearings.com/event/11604 

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgänglig före presentationen på www.collector.se där även den inspelade versionen av presentationen finns att tillgå i efterhand.

För ytterligare information:

Martin Nossman, CEO I Telefon 070-719 84 43 I E-post martin.nossman@collectorbank.se
Magnus Borelius, Head of Treasury/tf. IR-managerI Telefon070 205 04 26Imagnus.borelius@collectorbank.se

Denna information är sådan information som Collector AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 april 2019 kl. 08.15 CET. Börsen: Tickerkod COLL

Presskontakter

Madeleine Mörch 
Head of IR & Communications 

Lilla Bommens Torg 11 
411 04 Göteborg

Om Collector Bank

Collector är en börsnoterad bank som är specialiserad på finansieringslösningar för företag och privatpersoner, med särskilt fokus på små och medelstora företags behov. Läs mer om Collector

Prenumerera
  • Obligatoriskt fält
  • Obligatoriskt fält
  • Obligatoriskt fält

  • Obligatoriskt fält

  • Obligatoriskt fält

  • Ej giltig epostadress.