torsdag 18 juli, 2019 08:15 | Regulatorisk information

Delårsrapport januari–juni 2019

Göteborg, Sverige – Collector AB (publ) (Nasdaq Stockholm: COLL)

ANDRA KVARTALET (JÄMFÖRT MED ANDRA KVARTALET 2018)

• Intäkterna ökade med 27 % och uppgick till 706 MSEK (556) 
• Resultat efter skatt (EAT) ökade med 8 % och uppgick till 159 MSEK (147) 
• Avkastning på eget kapital RoE var 17,7 % (17,7) 
• Resultat per aktie 1,55 SEK (1,43) 
• God volymtillväxt i kreditstocken, vilken uppgår till 29 533 MSEK (21 535), +37 % 
• Fortsatt stark utveckling för Factoring och Företagskrediter samt Payments 
• Stabil kreditförlustnivå om 1,5 % (1,1)* 

*Ökningen beror på avsättningar som gjordes i slutet av 2018 enligt IFRS9. Justerat resultat blir 1,2 %

JANUARI–JUNI 2019 (JÄMFÖRT MED JANUARI–JUNI 2018)
• Intäkterna ökade med 28 % och uppgick till 1 368 MSEK (1 068) 
• Resultat efter skatt (EAT) ökade med 22 % och uppgick till 316 MSEK (259) 
• Avkastning på eget kapital RoE var 17,7 % (17,7) 
• Resultat per aktie 3,08 (2,52) 
• Fortsatt god volymtillväxt i kreditstocken 29 533 MSEK (21 535), +37 % 
• Stabil kreditförlustnivå om 1,5 % (1,1)*

*Ökningen beror på avsättningar som gjordes i slutet av 2018 enligt IFRS9. Justerat resultat blir 1,2 %

Händelser efter periodens slut:

Peter Olsson tillträdde som CFO den 1 juli 2019

Läs mer på https://www.collector.se/om-collector/investerare/finansiell-information/

En telefonkonferens kommer att hållas på svenska idag den 18 juli kl. 10.00 där CEO Martin Nossman presenterar rapporten. Efter presentationen följer en frågestund.

De som vill delta i telefonkonferensen ringer in på +46 850 55 83 64 eller +44 3333 009 268.Växeln öppnar kl. 09.55. Presentationen kommer att hållas på svenska.

Det går att följa och lyssna på presentationen live via https://tv.streamfabriken.com/collector-q2-2019

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgänglig före presentationen på www.collector.se där även den inspelade versionen av presentationen finns att tillgå i efterhand.

För ytterligare information:
Martin Nossman, CEO I Telefon +46 703 30 26 75
I E-post martin.nossman@collectorbank.se

Denna information är sådan information som Collector AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 juli 2019 kl. 08.15 CET. Börsen: Tickerkod COLL