torsdag 19 juli, 2018 08:15 | Regulatorisk information

Delårsrapport januari–juni 2018

Göteborg, Sverige – Collector AB (publ) (Nasdaq Stockholm: COLL)

ANDRA KVARTALET (JÄMFÖRT MED ANDRA KVARTALET 2017)

 • Intäkterna ökade med 18 % och uppgick till 556 MSEK (473)
 • Resultat efter skatt (EAT) ökade med 15 % och uppgick till 147 MSEK (128)
 • Resultat per aktie 1,43 (1,24)
 • Stark utveckling för Factoring & företagskrediter samt för Fastighetskrediter
 • God tillväxt av privatlånestocken
 • Implementerat sparprogram har bidragit till förbättrat K/I-tal till 0,45 jämfört med föregående kvartal 0,54
 • Martin Nossman utsedd till ny CEO fr.o.m den 1 augusti 2018
 • Magnus Erkander utsedd till tf CFO fr.o.m den 10 juli 2018
 • Colligent förvärvar stor portfölj av svenska konsumentkrediter, total volym om 500 MSEK
 • Ny- och tilläggsinvesteringar gjorda i Collector Ventures
 • Första digitala bolånen utbetalda i juni

JANUARI–JUNI 2018 (JÄMFÖRT MED JANUARI–juni 2017)

 • Intäkterna ökade med 17% och uppgick till 1 068 MSEK (911)
 • Resultat efter skatt (EAT) ökade med 7 % och uppgick till 259 MSEK (241)
 • Resultat per aktie 2,52 (2,35)
 • Avkastning på eget kapital RoE var 18 % (19)
 • Fortsatt god volymtillväxt i kreditstocken 21 535 MSEK, +26 %
 • Stabil kreditförlustnivå om 1,1 % (1,1)

Läs mer på https://www.collector.se/om-collector/investerare/finansiell-information/

En telefonkonferens kommer att hållas på svenska idag den 19 juli kl. 10.00 där tf CEO Lena Apler och tf CFO Magnus Erkander presenterar rapporten. Efter presentationen följer en frågestund.

De som vill delta i telefonkonferensen ringer in på +46 8 506 39549 eller +44 203 008 9807. Växeln öppnar kl. 09.55. Det går att följa och lyssna på presentationen live via https://financialhearings.com/event/11377 

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgänglig före presentationen på www.collector.se där även den inspelade versionen av presentationen finns att tillgå i efterhand.


För ytterligare information:
Clara Bolinder-Lundberg, IR Manager I Telefon 070-719 84 43 I E-post clara.bolinderlundberg@collectorbank.se

Denna information är sådan information som Collector AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 juli 2018 kl. 08.15 CET. Börsen: Tickerkod COLL

Presskontakter

Madeleine Mörch 
Head of IR & Communications 

Lilla Bommens Torg 11 
411 04 Göteborg

Om Collector Bank

Collector är en börsnoterad bank som är specialiserad på finansieringslösningar för företag och privatpersoner, med särskilt fokus på små och medelstora företags behov. Läs mer om Collector

Prenumerera
 • Obligatoriskt fält
 • Obligatoriskt fält
 • Obligatoriskt fält

 • Obligatoriskt fält

 • Obligatoriskt fält

 • Ej giltig epostadress.