torsdag 21 oktober, 2021 07:30 | Regulatorisk information

Delårsrapport januari-september 2021

Collector AB publicerar delårsrapport för perioden januari-september 2021.

TREDJE KVARTALET 2021 (JÄMFÖRT MED TREDJE KVARTALET 2020)

 • Låneportföljen uppgick till 35 624 MSEK (30 146)
 • Rörelseintäkterna uppgick till 658 MSEK (525)
 • K/I-talet uppgick till 27,9% (38,0)
 • Resultat före kreditförluster uppgick till 474 MSEK (326)
 • Kreditförlustnivån uppgick till 2,6% (2,8)
 • Rörelseresultatet uppgick till 244 MSEK (117)
 • Periodens resultat uppgick till 190 MSEK (89) och resultat per aktie uppgick till 0,93 SEK (0,43)
 • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 13,8% (13,8) och den totala kapitalrelationen uppgick till 15,7% (15,8)


JANUARI-SEPTEMBER 2021 (JÄMFÖRT MED JANUARI-SEPTEMBER 2020)

 • Låneportföljen uppgick till 35 624 MSEK (30 146)
 • Rörelseintäkterna uppgick till 1 914 MSEK (1 562)
 • Rörelseintäkterna justerade för poster av engångskaraktär uppgick till 1 893 MSEK (1 562)
 • K/I-talet uppgick till 31,2% (41,7)
 • K/I-talet justerat för poster av engångskaraktär uppgick till 31,5% (40,7)
 • Resultat före kreditförluster uppgick till 1 317 MSEK (911)
 • Resultat före kreditförluster justerat för poster av engångskaraktär uppgick till 1 297 MSEK (926)
 • Kreditförlustnivån uppgick till 2,7% (2,9)
 • Kreditförlustnivån har inte justerats för poster av engångskaraktär (2,7)
 • Rörelseresultatet uppgick till 636 MSEK (263)
 • Rörelseresultatet justerat för poster av engångskaraktär uppgick till 615 MSEK (328)
 • Periodens resultat uppgick till 497 MSEK (196) och resultat per aktie uppgick till 2,42 SEK (1,27)
 • Periodens resultat justerat för poster av engångskaraktär uppgick till 478 MSEK (247)
 • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 13,8% (13,8) och den totala kapitalrelationen uppgick till 15,7% (15,8)


VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

 • Collector Bank emitterade en senior icke-säkerställd obligation om 500 MSEK


TELEFONKONFERENS
En telefonkonferens kommer att hållas på svenska den 21 oktober kl. 11:30 CET där VD Martin Nossman och CFO Peter Olsson presenterar rapporten. Efter presentationen följer en frågestund. De som vill delta i telefonkonferensen ringer in på +46 850 558 359 eller +44 3333 009 273. Det går att följa och lyssna på presentationen live via https://tv.streamfabriken.com/collector-q3-2021.

Presentationsmaterialet kommer att vara på engelska och finnas tillgängligt i samband med telefonkonferensen på www.collector.se där även den inspelade versionen av presentationen kommer att finnas att tillgå i efterhand.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Olsson, CFO
Telefon: +46 73 712 04 46
E-post: peter.olsson@collectorbank.se

Madeleine Mörch, Finance & IR Manager
Telefon: +46 73 712 04 52
E-post: madeleine.morch@collectorbank.se

Informationen är sådan som Collector AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 oktober 2021, kl. 07:30 CET.

 

Presskontakter

Madeleine Mörch 
Head of IR & Communications 

Lilla Bommens Torg 11 
411 04 Göteborg

Om Collector Bank

Collector är en börsnoterad bank som är specialiserad på finansieringslösningar för företag och privatpersoner, med särskilt fokus på små och medelstora företags behov. Läs mer om Collector

Prenumerera
 • Obligatoriskt fält
 • Obligatoriskt fält
 • Obligatoriskt fält

 • Obligatoriskt fält

 • Obligatoriskt fält

 • Ej giltig epostadress.