torsdag 24 oktober, 2019 08:15 | Regulatorisk information

Delårsrapport januari-september 2019

Collector AB publicerar delårsrapport för perioden januari-september 2019

TREDJE KVARTALET 2019 (JÄMFÖRT MED TREDJE KVARTALET 2018)
• Låneportföljen ökade med 32 % till 30 577 MSEK (23 124) 
• Rörelseintäkterna ökade med 21 % till 544 MSEK (450) 
• K/I-talet uppgick till 41,5 % (43,4) 
• Kreditförlustnivån uppgick till 1,4 % (1,1) 
• Periodens resultat ökade med 7 % till 164 MSEK (153) 
• Avkastning på eget kapital uppgick till 16,9 % (18,9) 
• Resultat per aktie uppgick till 1,60 SEK (1,49) 

JANUARI–SEPTEMBER 2019 (JÄMFÖRT MED JANUARI–SEPTEMBER 2018)
• Låneportföljen ökade med 32 % till 30 577 MSEK (23 124) 
• Rörelseintäkterna ökade med 20 % till 1 590 MSEK (1 321) 
• K/I-talet uppgick till 42,4 % (46,8) 
• Kreditförlustnivån uppgick till 1,4 % (1,1) 
• Periodens resultat ökade med 17 % till 481 MSEK (412) 
• Avkastning på eget kapital uppgick till 17,2 % (17,2) 
• Resultat per aktie uppgick till 4,68 SEK (4,01)

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT
Collector AB ingick den 8 oktober 2019 avtal om att avyttra sina aktier i Colligent Inkasso AB, som bedriver Collectors svenska uppdragsinkassoverksamhet, för en köpeskilling om 240 miljoner kronor på skuldfri basis. Transaktionen förväntas genomföras under det fjärde kvartalet 2019

Läs mer på https//www.collector.se/om-collector/investerare/finansiell-information

En telefonkonferens kommer att hållas på svenska den 24 oktober kl. 09:00 CET där VD Martin Nossman och CFO Peter Olsson presenterar rapporten. Efter presentationen följer en frågestund. De som vill delta i telefonkonferensen ringer in på 
+46 856 642 695 eller +44 3333 009 268. Växeln öppnar kl. 08:55 CET. Det går att följa och lyssna på presentationen live viahttps://tv.streamfabriken.com/collector-q3-2019.

Presentationsmaterialet kommer att vara på engelska och finnas tillgängligt före presentationen på www.collector.se där även den inspelade versionen av presentationen finns att tillgå i efterhand.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Madeleine Mörch, Finance & IR Manager
Telefon: +46 73 712 04 52

E-post: madeleine.morch@collectorbank.se

Denna information är sådan information som Collector AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2019 kl. 08.15 CET.