torsdag 24 oktober, 2019 08:15 | Regulatorisk information

Delårsrapport januari-september 2019

Collector AB publicerar delårsrapport för perioden januari-september 2019

TREDJE KVARTALET 2019 (JÄMFÖRT MED TREDJE KVARTALET 2018)
• Låneportföljen ökade med 32 % till 30 577 MSEK (23 124) 
• Rörelseintäkterna ökade med 21 % till 544 MSEK (450) 
• K/I-talet uppgick till 41,5 % (43,4) 
• Kreditförlustnivån uppgick till 1,4 % (1,1) 
• Periodens resultat ökade med 7 % till 164 MSEK (153) 
• Avkastning på eget kapital uppgick till 16,9 % (18,9) 
• Resultat per aktie uppgick till 1,60 SEK (1,49) 

JANUARI–SEPTEMBER 2019 (JÄMFÖRT MED JANUARI–SEPTEMBER 2018)
• Låneportföljen ökade med 32 % till 30 577 MSEK (23 124) 
• Rörelseintäkterna ökade med 20 % till 1 590 MSEK (1 321) 
• K/I-talet uppgick till 42,4 % (46,8) 
• Kreditförlustnivån uppgick till 1,4 % (1,1) 
• Periodens resultat ökade med 17 % till 481 MSEK (412) 
• Avkastning på eget kapital uppgick till 17,2 % (17,2) 
• Resultat per aktie uppgick till 4,68 SEK (4,01)

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT
Collector AB ingick den 8 oktober 2019 avtal om att avyttra sina aktier i Colligent Inkasso AB, som bedriver Collectors svenska uppdragsinkassoverksamhet, för en köpeskilling om 240 miljoner kronor på skuldfri basis. Transaktionen förväntas genomföras under det fjärde kvartalet 2019

Läs mer på https//www.collector.se/om-collector/investerare/finansiell-information

En telefonkonferens kommer att hållas på svenska den 24 oktober kl. 09:00 CET där VD Martin Nossman och CFO Peter Olsson presenterar rapporten. Efter presentationen följer en frågestund. De som vill delta i telefonkonferensen ringer in på 
+46 856 642 695 eller +44 3333 009 268. Växeln öppnar kl. 08:55 CET. Det går att följa och lyssna på presentationen live viahttps://tv.streamfabriken.com/collector-q3-2019.

Presentationsmaterialet kommer att vara på engelska och finnas tillgängligt före presentationen på www.collector.se där även den inspelade versionen av presentationen finns att tillgå i efterhand.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Madeleine Mörch, Finance & IR Manager
Telefon: +46 73 712 04 52

E-post: madeleine.morch@collectorbank.se

Denna information är sådan information som Collector AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2019 kl. 08.15 CET.

Presskontakter

Madeleine Mörch 
Head of IR & Communications 

Lilla Bommens Torg 11 
411 04 Göteborg

Om Collector Bank

Collector är en börsnoterad bank som är specialiserad på finansieringslösningar för företag och privatpersoner, med särskilt fokus på små och medelstora företags behov. Läs mer om Collector

Prenumerera
  • Obligatoriskt fält
  • Obligatoriskt fält
  • Obligatoriskt fält

  • Obligatoriskt fält

  • Obligatoriskt fält

  • Ej giltig epostadress.