torsdag 25 oktober, 2018 08:15 | Regulatorisk information

Delårsrapport januari-september 2018

Göteborg, Sverige – Collector AB (publ) (Nasdaq Stockholm: COLL)

TREDJE KVARTALET (JÄMFÖRT MED TREDJE KVARTALET 2017)  

 •  Intäkterna ökade med 14 % och uppgick till 563 MSEK (492)
 •  Resultat efter skatt (EAT) ökade med 4 % och uppgick till 153 MSEK (147)
 •  Resultat per aktie 1,49 (1,43)
 •  Fortsatt stark tillväxt för Factoring & företagskrediter samt Fastighetskrediter
 •  Implementerat sparprogram bidrar till förbättrat K/I-tal 0,43 jämfört med föregående kvartal 0,45
 •  Martin Nossman tillträdde som CEO den 1 augusti 2018 och Magnus Erkander som tf CFO den 10 juli 2018

JANUARI–SEPTEMBER 2018 (JÄMFÖRT MED JANUARI–SEPTEMBER 2017) 

 •  Intäkterna ökade med 16 % och uppgick till 1 631 MSEK (1 403)
 •  Resultat efter skatt (EAT) ökade med 6 % och uppgick till 412 MSEK (388)
 •  Resultat per aktie 4,01 (3,78)
 •  Avkastning på eget kapital RoE var 17,4 % (18,8)
 •  God volymtillväxt i kreditstocken 23 124 (18 415), +26 %
 •  Stabil kreditförlustnivå om 1,1 % (1,1)

Läs mer på https//www.collector.se/om-collector/investerare/finansiell-information

En telefonkonferens hålls idag på svenska kl.10.00 där CEO Martin Nossman och CFO Magnus Erkander presenterar rapporten. Efter presentationen följer en frågestund.

De som vill delta i konferensen ringer in på +46 8 5033 6564. Växeln öppnar kl. 09.55. Det går att följa och lyssna på presentationen live via https://financialhearings.com/event/11378.

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgänglig före presentationen på www.collector.se där även den inspelade versionen av presentationen finns att tillgå i efterhand.


För ytterligare information:
Clara Bolinder-Lundberg, IR Manager Collector I Tel 070-719 84 43 I
clara.bolinderlundberg@collectorbank.se 

Kommande informationstillfällen från Collector:
Bokslutskommuniké 2018 12 februari 2019
Delårsrapport januari-mars 2019 25 april 2019
Årsstämma 2019
25 april 2019


Denna information är sådan information som Collector AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2018 kl. 08.15 CET. Börsen: Tickerkod COLL