tisdag 25 april, 2023 07:30 | Regulatorisk information

Delårsrapport januari-mars 2023

Collector Bank AB publicerar delårsrapport för perioden januari-mars 2023.

FÖRSTA KVARTALET 2023 (JÄMFÖRT MED FÖRSTA KVARTALET 2022)

 • Låneportföljen uppgick till 41 699 MSEK (38 734)
 • Rörelseintäkterna uppgick till 882 MSEK (723)
 • K/I-talet uppgick till 26,0% (26,7)
 • Kreditförlustnivån uppgick till 2,6% (2,1)
 • Rörelseresultatet uppgick till 385 MSEK (329)
 • Periodens resultat uppgick till 305 MSEK (260) och resultat per aktie uppgick till 1,42 SEK (1,22)
 • Avkastning på eget kapital uppgick till 17,4% (18,1)
 • Justerad avkastning på eget kapital uppgick till 17,4% (17,6)
 • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 14,6% (13,6) och den totala kapitalrelationen uppgick till 15,7% (16,1)


VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN
Den 28 mars 2023 publicerades ett pressmeddelande med information om att styrelsen för Collector Bank föreslår att bolagsnamnet ska ändras från Collector Bank AB till Norion Bank AB. Förslaget speglar den strategiska förändringsresa bolaget har gjort under de senaste åren i form av renodling av verksamheten och tydligt fokus på balanserad och lönsam tillväxt. Förslaget syftar även till att tydliggöra bolagets kunderbjudande. Ändringen av bolagsnamnet är villkorad av godkännanden av bolagsstämman, Finansinspektionen och Bolagsverket.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN
Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens slut.

TELEFONKONFERENS
En telefonkonferens kommer att hållas på svenska den 25 april 2023 kl. 09:30 CET där VD Martin Nossman och CFO Peter Olsson presenterar rapporten. Efter presentationen följer en frågestund. De som vill delta i telefonkonferensen ringer in på +46 850 516 386, pinkod 9391286#. Det går att följa och lyssna på presentationen live via https://ir.financialhearings.com/collector-bank-q1-2023.

Presentationsmaterialet kommer att vara på engelska och finnas tillgängligt i samband med telefonkonferensen på www.collector.se där även den inspelade versionen av presentationen kommer att finnas att tillgå i efterhand.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Olsson, CFO
Telefon: +46 73 712 04 46
E-post: peter.olsson@collectorbank.se

Madeleine Mörch, Head of IR & Communications
Telefon: +46 73 712 04 52
E-post: madeleine.morch@collectorbank.se

Informationen är sådan som Collector Bank AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 april 2023, kl. 07:30 CET.

 

Presskontakter

Madeleine Mörch 
Head of IR & Communications 

Lilla Bommens Torg 11 
411 04 Göteborg

Om Collector Bank

Collector är en börsnoterad bank som är specialiserad på finansieringslösningar för företag och privatpersoner, med särskilt fokus på små och medelstora företags behov. Läs mer om Collector

Prenumerera
 • Obligatoriskt fält
 • Obligatoriskt fält
 • Obligatoriskt fält

 • Obligatoriskt fält

 • Obligatoriskt fält

 • Ej giltig epostadress.