tisdag 26 april, 2022 07:30 | Regulatorisk information

Delårsrapport januari-mars 2022

Collector AB publicerar delårsrapport för perioden januari-mars 2022.


FÖRSTA KVARTALET 2022 (JÄMFÖRT MED FÖRSTA KVARTALET 2021)

 • Låneportföljen uppgick till 38 734 MSEK (33 322)
 • Rörelseintäkterna uppgick till 723 MSEK (611)
 • Rörelseintäkterna har inte justerats för poster av engångskaraktär under perioden (591)
 • K/I-talet uppgick till 27,3% (33,2)
 • K/I-talet har inte justerats för poster av engångskaraktär under perioden (34,3)
 • Kreditförlustnivån uppgick till 2,1% (2,8)
 • Kreditförlustnivån har inte justerats för poster av engångskaraktär under perioden (2,8)
 • Rörelseresultatet uppgick till 325 MSEK (183)
 • Rörelseresultatet har inte justerats för poster av engångskaraktär under perioden (163)
 • Periodens resultat uppgick till 257 MSEK (147) och resultat per aktie uppgick till 1,20 SEK (0,67)
 • Periodens resultat har inte justerats för poster av engångskaraktär (128)
 • Avkastning på eget kapital uppgick till 17,6% (11,3)
 • Avkastning på eget kapital har inte justerats för poster av engångskaraktär under perioden (9,8)
 • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 13,7% (13,6) och den totala kapitalrelationen uppgick till 15,4% (15,6)


VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN
Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens slut.

TELEFONKONFERENS
En telefonkonferens kommer att hållas på svenska den 26 april 2022 kl. 10:00 CET där VD Martin Nossman och CFO Peter Olsson presenterar rapporten. Efter presentationen följer en frågestund. De som vill delta i telefonkonferensen ringer in på +46 856 642 707 eller +44 3333 009 272. Det går att följa och lyssna på presentationen live via https://tv.streamfabriken.com/collector-q1-2022.

Presentationsmaterialet kommer att vara på engelska och finnas tillgängligt i samband med telefonkonferensen på www.collector.se där även den inspelade versionen av presentationen kommer att finnas att tillgå i efterhand.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Olsson, CFO
Telefon: +46 73 712 04 46
E-post: peter.olsson@collectorbank.se

Madeleine Mörch, Head of IR & Communications
Telefon: +46 73 712 04 52
E-post: madeleine.morch@collectorbank.se

Informationen är sådan som Collector AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 april 2022, kl. 07:30 CET.

 

Presskontakter

Madeleine Mörch 
Head of IR & Communications 

Lilla Bommens Torg 11 
411 04 Göteborg

Om Collector Bank

Collector är en börsnoterad bank som är specialiserad på finansieringslösningar för företag och privatpersoner, med särskilt fokus på små och medelstora företags behov. Läs mer om Collector

Prenumerera
 • Obligatoriskt fält
 • Obligatoriskt fält
 • Obligatoriskt fält

 • Obligatoriskt fält

 • Obligatoriskt fält

 • Ej giltig epostadress.