tisdag 27 april, 2021 07:30 | Regulatorisk information

Delårsrapport januari-mars 2021

Collector AB publicerar delårsrapport för perioden januari-mars 2021.

FÖRSTA KVARTALET 2021 (JÄMFÖRT MED FÖRSTA KVARTALET 2020)

 • Låneportföljen uppgick till 33 322 MSEK (29 327)
 • Rörelseintäkterna uppgick till 601 MSEK (475) och justerade rörelseintäkter uppgick till 580 MSEK (475)
 • K/I-talet uppgick till 33,7% (46,7) och justerat K/I-tal uppgick till 34,9% (43,6)
 • Resultat före kreditförluster uppgick till 398 MSEK (253) och justerat resultat före kreditförluster uppgick till 378 MSEK (268)
 • Kreditförlustnivån uppgick till 2,8% (2,8) och periodens kreditförlustnivå är ojusterad (2,1)
 • Rörelseresultatet uppgick till 173 MSEK (44) och justerat rörelseresultat uppgick till 152 MSEK (109)
 • Periodens resultat uppgick till 136 MSEK (31) och resultat per aktie uppgick till 0,66 SEK (0,20). Justerat resultat uppgick till 118 MSEK (82)
 • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 13,6% (13,5) och den totala kapitalrelationen uppgick till 15,6% (15,6)
 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

 • Avyttringen av Collector Ventures slutfördes den 11 februari 2021
 

TELEFONKONFERENS

En telefonkonferens kommer att hållas på svenska den 27 april kl. 10:30 CET där VD Martin Nossman och CFO Peter Olsson presenterar rapporten. Efter presentationen följer en frågestund. De som vill delta i telefonkonferensen ringer in på +46 850 558 359 eller +44 3333 009 262. Det går att följa och lyssna på presentationen live via https://tv.streamfabriken.com/collector-q1-2021.

Presentationsmaterialet kommer att vara på engelska och finnas tillgängligt i samband med telefonkonferensen på www.collector.se där även den inspelade versionen av presentationen kommer att finnas att tillgå i efterhand.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Olsson, CFO
Telefon: +46 73 712 04 46
E-post: peter.olsson@collectorbank.se

Madeleine Mörch, Finance & IR Manager
Telefon: +46 73 712 04 52
E-post: madeleine.morch@collectorbank.se

Informationen är sådan som Collector AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 april 2021, kl. 07:30 CET.
 

Presskontakter

Madeleine Mörch 
Head of IR & Communications 

Lilla Bommens Torg 11 
411 04 Göteborg

Om Collector Bank

Collector är en börsnoterad bank som är specialiserad på finansieringslösningar för företag och privatpersoner, med särskilt fokus på små och medelstora företags behov. Läs mer om Collector

Prenumerera
 • Obligatoriskt fält
 • Obligatoriskt fält
 • Obligatoriskt fält

 • Obligatoriskt fält

 • Obligatoriskt fält

 • Ej giltig epostadress.