torsdag 16 juli, 2020 07:30 | Regulatorisk information

Delårsrapport januari-juni 2020

Collector AB publicerar delårsrapport för perioden januari-juni 2020.

KVARTALET 2020 (JÄMFÖRT MED ANDRA KVARTALET 2019)

 • Låneportföljen minskade med 2% till 28 970 MSEK (29 533)
 • Rörelseintäkterna minskade med 7% till 497 MSEK (536)
 • K/I-talet uppgick till 43,3% (42,4)
 • Kreditförlustnivån uppgick till 2,5% (1,4)
 • Rörelseresultatet uppgick till 102 MSEK (209)
 • Periodens resultat uppgick till 76 MSEK (159)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,37 SEK (1,55)
 • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 13,8% (11,4) och den totala kapitalrelationen uppgick till 15,9% (14,2)
 

JANUARI-JUNI 2020 (JÄMFÖRT MED JANUARI-JUNI 2019)

 • Låneportföljen minskade med 2% till 28 970 MSEK (29 533)
 • Rörelseintäkterna minskade med 5% till 989 MSEK (1 045)
 • K/I-talet uppgick till 46,0% (42,8) och det justerade K/I-talet uppgick till 44,5%
 • Kreditförlustnivån uppgick till 2,6% (1,3) och den justerade kreditförlustnivån uppgick till 2,3%
 • Rörelseresultatet uppgick till 146 MSEK (411) och det justerade rörelseresultatet uppgick till 211 MSEK
 • Periodens resultat uppgick till 107 MSEK (316)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,69 SEK (3,08)
 • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 13,8% (11,4) och den totala kapitalrelationen uppgick till 15,9% (14,2)
 

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

 • Marcus Hansson meddelade Collector den 2 juli att han beslutat att med omedelbar verkan lämna bolagets styrelse  

 

TELEFONKONFERENS

En telefonkonferens kommer att hållas på svenska den 16 juli kl. 09:00 CET där VD Martin Nossman och CFO Peter Olsson presenterar rapporten. Efter presentationen följer en frågestund. De som vill delta i telefonkonferensen ringer in på +46 856 642 706 eller +44 3333 009 265. Växeln öppnar kl. 08:55 CET. Det går att följa och lyssna på presentationen live via https://tv.streamfabriken.com/collector-q2-2020.

Presentationsmaterialet kommer att vara på engelska och finnas tillgängligt i samband med telefonkonferensen på www.collector.se där även den inspelade versionen av presentationen kommer att finnas att tillgå i efterhand.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Olsson, CFO
Telefon: +46 73 712 04 46
E-post: peter.olsson@collectorbank.se

Madeleine Mörch, Finance & IR Manager
Telefon: +46 73 712 04 52
E-post: madeleine.morch@collectorbank.se

Informationen är sådan som Collector AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 juli 2020, kl. 07:30 CET.