måndag 31 oktober, 2016 08:15 | Regulatorisk information

Delårsrapport januari – september 2016

Göteborg, Sverige – Collector AB (publ) (Nasdaq Stockholm: COLL).

JANUARI - SEPTEMBER 2016 (JÄMFÖRT MED JANUARI - SEPTEMBER 2015)

 •  Intäkterna ökade med 26 % och uppgick till 1 082 MSEK (857)
 •  Resultat efter skatt (EAT) ökade med 47 % och uppgick till 286 MSEK (195)
 •  Avkastning på eget kapital (RoE) var 22 % (22)
 •  Resultat per aktie ökade till 3,06 SEK (2,20)
 •  Fortsatt stark tillväxt med ökad kvalitet i kreditstocken, 11 359 MSEK (7 428) +53 %
 •  Positiv utveckling av kreditförluster 1,1 % (1,5) 

TREDJE KVARTALET 2016 (JÄMFÖRT MED TREDJE KVARTALET 2015)

 •  Intäkterna ökade med 26 % och uppgick till 374 MSEK (296)
 •  Resultat efter skatt ökade med 35 % och uppgick till 107 MSEK (80)
 •  Resultat per aktie ökade till 1,15 SEK (0,85)
 •  Collector Ventures investerar i Glamma och Credit Kudos
 •  Collector offentliggör prospekt avseende nyemission om drygt 500 MSEK  
 •  Collector stärker ledningen med ny HR Director, Sandra Schedwin 
 •  Collector förstärker sitt Inkassobolag Colligent med ny Managing Director, Susanne Bruce

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

 •  Collectors VD lämnar sin tjänst under våren 2017. Lena Apler, grundare och styrelseordförande Collector går in som arbetande ordförande.  
 •  Collectors företrädesemisson fulltecknad
 •  Collectors styrelse beslutade i september 2016 att lansera ett MTN-program med en ram om 5 000 MSEK
 •  Collector lanserar ny digital företagsprodukt – Reverse Factoring 
 •  Collector sluter finansieringsavtal med stor europeisk koncern. Total volym uppgår till 1 150 MSEK.  

Läs mer på https: https://www.collector.se/om-collector/investerare/finansiell-information/ 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stefan Alexandersson, CEO Collector I Telefon 070-607 38 87 I E-post stefan.alexandersson@collectorbank.se
Pia-Lena Olofsson, CFO & Head of IR Collector I Telefon 070-858 04 53 I E-post pia-lena.olofsson@collectorbank.se
Åsa Hillsten, CCO & IR Collector I Telefon 070-081 81 17   I E-post asa.hillsten@collectorbank.se

Denna information är sådan information som Collector AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 oktober 2016 kl. 08.15 CET. Börsen: Tickerkod COLL

Presskontakter

Madeleine Mörch 
Head of IR & Communications 

Lilla Bommens Torg 11 
411 04 Göteborg

Om Collector Bank

Collector är en börsnoterad bank som är specialiserad på finansieringslösningar för företag och privatpersoner, med särskilt fokus på små och medelstora företags behov. Läs mer om Collector

Prenumerera
 • Obligatoriskt fält
 • Obligatoriskt fält
 • Obligatoriskt fält

 • Obligatoriskt fält

 • Obligatoriskt fält

 • Ej giltig epostadress.