måndag 31 oktober, 2016 08:15 | Regulatorisk information

Delårsrapport januari – september 2016

Göteborg, Sverige – Collector AB (publ) (Nasdaq Stockholm: COLL).

JANUARI - SEPTEMBER 2016 (JÄMFÖRT MED JANUARI - SEPTEMBER 2015)

 •  Intäkterna ökade med 26 % och uppgick till 1 082 MSEK (857)
 •  Resultat efter skatt (EAT) ökade med 47 % och uppgick till 286 MSEK (195)
 •  Avkastning på eget kapital (RoE) var 22 % (22)
 •  Resultat per aktie ökade till 3,06 SEK (2,20)
 •  Fortsatt stark tillväxt med ökad kvalitet i kreditstocken, 11 359 MSEK (7 428) +53 %
 •  Positiv utveckling av kreditförluster 1,1 % (1,5) 

TREDJE KVARTALET 2016 (JÄMFÖRT MED TREDJE KVARTALET 2015)

 •  Intäkterna ökade med 26 % och uppgick till 374 MSEK (296)
 •  Resultat efter skatt ökade med 35 % och uppgick till 107 MSEK (80)
 •  Resultat per aktie ökade till 1,15 SEK (0,85)
 •  Collector Ventures investerar i Glamma och Credit Kudos
 •  Collector offentliggör prospekt avseende nyemission om drygt 500 MSEK  
 •  Collector stärker ledningen med ny HR Director, Sandra Schedwin 
 •  Collector förstärker sitt Inkassobolag Colligent med ny Managing Director, Susanne Bruce

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

 •  Collectors VD lämnar sin tjänst under våren 2017. Lena Apler, grundare och styrelseordförande Collector går in som arbetande ordförande.  
 •  Collectors företrädesemisson fulltecknad
 •  Collectors styrelse beslutade i september 2016 att lansera ett MTN-program med en ram om 5 000 MSEK
 •  Collector lanserar ny digital företagsprodukt – Reverse Factoring 
 •  Collector sluter finansieringsavtal med stor europeisk koncern. Total volym uppgår till 1 150 MSEK.  

Läs mer på https: https://www.collector.se/om-collector/investerare/finansiell-information/ 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stefan Alexandersson, CEO Collector I Telefon 070-607 38 87 I E-post stefan.alexandersson@collectorbank.se
Pia-Lena Olofsson, CFO & Head of IR Collector I Telefon 070-858 04 53 I E-post pia-lena.olofsson@collectorbank.se
Åsa Hillsten, CCO & IR Collector I Telefon 070-081 81 17   I E-post asa.hillsten@collectorbank.se

Denna information är sådan information som Collector AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 oktober 2016 kl. 08.15 CET. Börsen: Tickerkod COLL