tisdag 3 november, 2015 08:15

Delårsrapport januari – september 2015

Göteborg, Sverige – Collector AB (publ) (Nasdaq Stockholm: COLL).

JANUARI - SEPTEMBER 2015 (JÄMFÖRT MED JANUARI - SEPTEMBER 2014)

 • Intäkterna ökade med 34 % och uppgick till 857 MSEK (641)
 • Resultat efter skatt ökade med 52 % och uppgick till 195 MSEK (128)
 • Avkastning på eget kapital (RoE) var 22 % (26)
 • Resultat per aktie ökade till 2,20 SEK (1,71)
 • Stark utveckling inom Privatsegmentet, främst inom Privatlån och Betallösningar
 • Fortsatt stark tillväxt för Fastighetskrediter inom Företagssegmentet
 • Total kapitalrelation (kapitaltäckningsgrad) ökade till 19 % (15)

TREDJE KVARTALET (JÄMFÖRT MED TREDJE KVARTALET 2014)

 • Intäkterna ökade med 33 % och uppgick till 296 MSEK (223)
 • Resultat efter skatt ökade med 55 % och uppgick till 80 MSEK (51)
 • Resultat per aktie ökade till 0,85 SEK (0,68)
 • Kreditstocken ökade med 45 % till 7 427 MSEK (5 122)

Läs mer på https://www.collector.se/investerare/finansiell-information/

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stefan Alexandersson, VD Collector  I  Telefon 070-607 38 87  I  E-post stefan.alexandersson@collector.se
Clara Bolinder Lundberg, IR Manager Collector I  Telefon 070-719 84 43  I  E-post clara.bolinderlundberg@collector.se

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket vid Nasdaq Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 november 2015 kl 08.15 CET. Börsen: Tickerkod COLL

Presskontakter

Madeleine Mörch 
Head of IR & Communications 

Lilla Bommens Torg 11 
411 04 Göteborg

Om Collector Bank

Collector är en börsnoterad bank som är specialiserad på finansieringslösningar för företag och privatpersoner, med särskilt fokus på små och medelstora företags behov. Läs mer om Collector

Prenumerera
 • Obligatoriskt fält
 • Obligatoriskt fält
 • Obligatoriskt fält

 • Obligatoriskt fält

 • Obligatoriskt fält

 • Ej giltig epostadress.