tisdag 3 november, 2015 08:15

Delårsrapport januari – september 2015

Göteborg, Sverige – Collector AB (publ) (Nasdaq Stockholm: COLL).

JANUARI - SEPTEMBER 2015 (JÄMFÖRT MED JANUARI - SEPTEMBER 2014)

 • Intäkterna ökade med 34 % och uppgick till 857 MSEK (641)
 • Resultat efter skatt ökade med 52 % och uppgick till 195 MSEK (128)
 • Avkastning på eget kapital (RoE) var 22 % (26)
 • Resultat per aktie ökade till 2,20 SEK (1,71)
 • Stark utveckling inom Privatsegmentet, främst inom Privatlån och Betallösningar
 • Fortsatt stark tillväxt för Fastighetskrediter inom Företagssegmentet
 • Total kapitalrelation (kapitaltäckningsgrad) ökade till 19 % (15)

TREDJE KVARTALET (JÄMFÖRT MED TREDJE KVARTALET 2014)

 • Intäkterna ökade med 33 % och uppgick till 296 MSEK (223)
 • Resultat efter skatt ökade med 55 % och uppgick till 80 MSEK (51)
 • Resultat per aktie ökade till 0,85 SEK (0,68)
 • Kreditstocken ökade med 45 % till 7 427 MSEK (5 122)

Läs mer på https://www.collector.se/investerare/finansiell-information/

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stefan Alexandersson, VD Collector  I  Telefon 070-607 38 87  I  E-post stefan.alexandersson@collector.se
Clara Bolinder Lundberg, IR Manager Collector I  Telefon 070-719 84 43  I  E-post clara.bolinderlundberg@collector.se

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket vid Nasdaq Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 november 2015 kl 08.15 CET. Börsen: Tickerkod COLL