tisdag 25 april, 2017 08:15 | Regulatorisk information

Delårsrapport januari – mars 2017

Göteborg, Sverige – Collector AB (publ) (Nasdaq Stockholm: COLL)

JANUARI–MARS 2017 (JÄMFÖRT MED JANUARI–MARS 2016)

 • Intäkterna ökade med 28 % och uppgick till 438 MSEK (344)
 • Resultat efter skatt (EAT) ökade med 34 % och uppgick till 113 MSEK (85)
 • Avkastning på eget kapital (RoE) var 20 % (21)
 • Resultat per aktie ökade till 1,11 SEK (0,86)
 • Fortsatt stark tillväxt med ökad kvalitet i kreditstocken, 14 973 MSEK (9 618) +56%
 • Positiv utveckling av kreditförluster 1,1 % (1,3)
 • Collector flyttade per den 2 januari 2017 upp till Nasdaq Stockholm Large Cap segment
 • Valberedning utsedd för Collectors årsstämma. Fabian Hielte Valberedningens ordförande
 • Investerade i Nordcap – stärker sin position inom FinTech
 • Upprättade MTN-program om 5 miljarder SEK – offentliggjorde prospekt
 • Framgångsrik emission om 800 MSEK under MTN-program
 • Kallelse till Collector AB´s årsstämma 2017

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

 • Lena Apler – tillförordnad VD för Collector
 • Collectors årsredovisning 2016 offentlig. Ta del av podavsnitt med Lena Apler och den digitala versionen av årsredovisningen på www.collector.se/arsredovisning2016

Läs mer på https://www.collector.se/om-collector/investerare/finansiell-information/

Presentation för investerare, analytiker och media
En telefonkonferens med möjlighet att ställa frågor kommer att hållas idag den 25 april kl.10.00 där grundare och tillförordnad VD Lena Apler och CFO Pia-Lena Olofsson presenterar rapporten. Telefonkonferensen hålls på svenska och kommer att sändas live på https://tv.streamfabriken.com/collector-q1-2017 För att ringa in till telefonkonferensen: +46 8 5664 2663 eller +44 20 3008 9802. Växeln öppnar kl. 09.55. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lena Apler, Grundare och tillförordnad VD I Telefon 070-525 65 80 I E-post lena.apler@collectorbank.se
Pia-Lena Olofsson, CFO & Head of IR Collector I Telefon 070-858 04 53 I E-post pia-lena.olofsson@collectorbank.se
Åsa Hillsten, CCO & IR Collector I Telefon 070-081 81 17 I E-post asa.hillsten@collectorbank.se

Denna information är sådan information som Collector AB (COLL) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 april 2017 kl. 08.15 CET. Börsen: Tickerkod COLL.

Presskontakter

Madeleine Mörch 
Head of IR & Communications 

Lilla Bommens Torg 11 
411 04 Göteborg

Om Collector Bank

Collector är en börsnoterad bank som är specialiserad på finansieringslösningar för företag och privatpersoner, med särskilt fokus på små och medelstora företags behov. Läs mer om Collector

Prenumerera
 • Obligatoriskt fält
 • Obligatoriskt fält
 • Obligatoriskt fält

 • Obligatoriskt fält

 • Obligatoriskt fält

 • Ej giltig epostadress.