torsdag 28 april, 2016 08:15 | Regulatorisk information

Delårsrapport januari – mars 2016

Göteborg, Sverige – Collector AB (publ) (Nasdaq Stockholm: COLL).

JANUARI - MARS 2016 (JÄMFÖRT MED JANUARI - MARS 2015)

  • Intäkterna ökade med 30 % och uppgick till 344 MSEK (265)
  • Resultat efter skatt (EAT) ökade med 56 % och uppgick till 85 MSEK (54)
  • Avkastning på eget kapital (RoE) var 21 % (24)
  • Resultat per aktie ökade till 0,91 SEK (0,63)
  • Starkast intäktstillväxt inom Fastighetskrediter, Factoring och Privatlån
  • Fortsatt stark tillväxt med ökad kvalitet i kreditstocken, 9 618 MSEK (5 915) +63 % 
  • Positiv utveckling av kreditförluster 1,3 % (1,4)

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

  • Avtal tecknat med stor svensk detaljhandelskedja om att bli helhetsleverantör av betallösningar. Avtalet innebär en årlig kreditvolym om cirka 500 MSEK.
  • Collector stärker sin position som digital innovatör. Collector sätter upp Collector Ventures KB i syfte att utveckla nya digitala produkter och tekniska lösningar genom att investera i FinTech-bolag.
  • Collector blir ny leverantör av betallösningar inom e-handel för Liseberg AB och Coop Norge Handel AS. Den sammantagna årliga kreditvolymen beräknas inledningsvis bli drygt 200 MSEK.

Läs mer på https://www.collector.se/investerare/finansiell-information/

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stefan Alexandersson, CEO Collector I Telefon 070-607 38 87 I E-post stefan.alexandersson@collectorbank.se
Pia-Lena Olofsson, CFO Collector I Telefon 070-858 04 53 I E-post pia-lena.olofsson@collectorbank.se

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket vid Nasdaq Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 april 2016 kl. 08.15 CET. Börsen: Tickerkod COLL