torsdag 28 april, 2016 08:15 | Regulatorisk information

Delårsrapport januari – mars 2016

Göteborg, Sverige – Collector AB (publ) (Nasdaq Stockholm: COLL).

JANUARI - MARS 2016 (JÄMFÖRT MED JANUARI - MARS 2015)

 • Intäkterna ökade med 30 % och uppgick till 344 MSEK (265)
 • Resultat efter skatt (EAT) ökade med 56 % och uppgick till 85 MSEK (54)
 • Avkastning på eget kapital (RoE) var 21 % (24)
 • Resultat per aktie ökade till 0,91 SEK (0,63)
 • Starkast intäktstillväxt inom Fastighetskrediter, Factoring och Privatlån
 • Fortsatt stark tillväxt med ökad kvalitet i kreditstocken, 9 618 MSEK (5 915) +63 % 
 • Positiv utveckling av kreditförluster 1,3 % (1,4)

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

 • Avtal tecknat med stor svensk detaljhandelskedja om att bli helhetsleverantör av betallösningar. Avtalet innebär en årlig kreditvolym om cirka 500 MSEK.
 • Collector stärker sin position som digital innovatör. Collector sätter upp Collector Ventures KB i syfte att utveckla nya digitala produkter och tekniska lösningar genom att investera i FinTech-bolag.
 • Collector blir ny leverantör av betallösningar inom e-handel för Liseberg AB och Coop Norge Handel AS. Den sammantagna årliga kreditvolymen beräknas inledningsvis bli drygt 200 MSEK.

Läs mer på https://www.collector.se/investerare/finansiell-information/

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stefan Alexandersson, CEO Collector I Telefon 070-607 38 87 I E-post stefan.alexandersson@collectorbank.se
Pia-Lena Olofsson, CFO Collector I Telefon 070-858 04 53 I E-post pia-lena.olofsson@collectorbank.se

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket vid Nasdaq Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 april 2016 kl. 08.15 CET. Börsen: Tickerkod COLL

Presskontakter

Madeleine Mörch 
Head of IR & Communications 

Lilla Bommens Torg 11 
411 04 Göteborg

Om Collector Bank

Collector är en börsnoterad bank som är specialiserad på finansieringslösningar för företag och privatpersoner, med särskilt fokus på små och medelstora företags behov. Läs mer om Collector

Prenumerera
 • Obligatoriskt fält
 • Obligatoriskt fält
 • Obligatoriskt fält

 • Obligatoriskt fält

 • Obligatoriskt fält

 • Ej giltig epostadress.