onsdag 20 juli, 2016 08:15 | Regulatorisk information

Delårsrapport januari – juni 2016

Göteborg, Sverige – Collector AB (publ) (Nasdaq Stockholm: COLL).

JANUARI - JUNI 2016 (JÄMFÖRT MED JANUARI - JUNI 2015)

 • Intäkterna ökade med 26 % och uppgick till 708 MSEK (561)
 • Resultat efter skatt (EAT) ökade med 55 % och uppgick till 179 MSEK (115)
 • Avkastning på eget kapital (RoE) var 21 % (22)
 • Resultat per aktie ökade till 1,91 SEK (1,34)
 • Fortsatt stark tillväxt med ökad kvalitet i kreditstocken, 10 865 MSEK (6 535) +66 %
 • Positiv utveckling av kreditförluster 1,2 % (1,5) 

ANDRA KVARTALET 2016 (JÄMFÖRT MED ANDRA KVARTALET 2015)

 • Intäkterna ökade med 23 % och uppgick till 365 MSEK (296)
 • Resultat efter skatt ökade med 54% och uppgick till 94 MSEK (61)
 • Resultat per aktie ökade till 1,01 SEK (0,70)
 • Collector blir ny leverantör av betallösningar inom e-handel för Liseberg AB & Coop Norge Handel AS.
 • Collector tecknar avtal med Stadium och blir helhetspartner av betallösningar.  
 • Collector sätter upp ett nytt bolag, Collector Ventures KB, tillsammans med NFT Ventures. Samarbetet med NFT ska fokusera på investeringar i FinTech-bolag.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

I juli lanseras Collector Checkout med Insights. Collector Checkout ger e-handlare alla viktiga betalsätt samlade i en integration och möjlighet att analysera sin kundbas.

Läs mer på https: https://www.collector.se/om-collector/investerare/finansiell-information/ 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stefan Alexandersson, CEO Collector I Telefon 070-607 38 87 I E-post stefan.alexandersson@collectorbank.se
Pia-Lena Olofsson, CFO & Head of IR Collector I Telefon 070-858 04 53 I E-post pia-lena.olofsson@collectorbank.se
Åsa Hillsten Eklund, CCO & IR Collector I Telefon 070-081 81 17   I E-post asa.hillsteneklund@collectorbank.se

Denna information är sådan information som Collector AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 juli 2016 kl. 08.15 CET. Börsen: Tickerkod COLL