måndag 25 juli, 2022 17:09 | Regulatorisk information

De avslutande stegen för Collector Banks notering bekräftade – sista dag för handel i Collector AB blir den 11 augusti 2022

Som Collector AB (publ) (”Collector AB”) kommunicerat genom pressmeddelande tidigare idag har Collector AB ansökt om avnotering av bolagets aktie från Nasdaq Stockholm i samband med den koncerninterna fusionen där Collector Bank AB (”Collector Bank”) noteras. Nasdaq Stockholm har nu godkänt avnoteringsansökan och beslutat att sista dagen för handel i aktierna i Collector AB på Nasdaq Stockholm blir den 11 augusti 2022.

Tydliggörande avseende datum för slutförande av fusionen
Sammanslagningen av Collector AB och Collector Bank genomförs när Bolagsverket registrerar fusionen och Collector AB upplöses. Notera att det inte kommer att ske någon handel i Collector-aktien den 12 augusti 2022. Aktierna i Collector AB kommer automatiskt att bytas ut mot motsvarande antal aktier i Collector Bank på respektive aktieägares värdepapperskonto eller värdepappersdepå. Aktieägare i Collector AB behöver därför inte vidta några åtgärder för att erhålla aktier i Collector Bank. Det kan ta ett par dagar innan Collector Bank-aktierna syns på aktieägares värdepapperskonto eller värdepappersdepå.

Tidplan för slutförande av fusionen
11 augusti 2022 - Sista dag för handel i Collector AB på Nasdaq Stockholm
12 augusti 2022 - Ingen handel i Collector AB eller Collector Bank
15 augusti 2022 - Fusionen förväntas slutföras, Bolagsverket förväntas registrera fusionen – Collector AB fusioneras in i Collector Bank samt upptagande till handel av aktierna i Collector Bank på Nasdaq Stockholm

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Olsson, CFO
Telefon: +46 73 712 04 46
E-post: peter.olsson@collectorbank.se

Madeleine Mörch, Head of IR & Communications
Telefon: +46 73 712 04 52
E-post: madeleine.morch@collectorbank.se