torsdag 7 juni, 2018 12:00

Colligent förvärvar stor portfölj av konsumentkrediter

Colligent, som ingår i Collector-koncernen, har ingått avtal om förvärv av en större portfölj med svenska förfallna konsumentkrediter.

Det ingångna avtalet omfattar en kreditportfölj med ett totalt fordringsbelopp om cirka 500 MSEK. Köpet finansieras i sin helhet med koncernens egna medel. Säljaren är en av de större aktörerna på den nordiska konsumentkreditmarknaden. Affären beräknas ge en positiv resultateffekt fr.o.m. andra kvartalet 2018.

Colligent, som är ett helägt dotterbolag till Collector AB (publ), har lång erfarenhet av att hantera kunder med betalningssvårigheter på såväl företags- som privatmarknaden. Det i kombination med sin digitala plattform, gör Colligent väl rustat för att hantera denna typ av affärer.

– Affären är ett viktigt steg i vår strategi att bli en heltäckande tjänsteleverantör till den nordiska bank- och finansmarknaden. Vi har en effektiv organisation och våra vänliga och professionella medarbetare är nu redo att ta hand om kontakten med våra nya kunder, säger Susanne Bruce, CEO Colligent.


För ytterligare information:
Susanne Bruce, CEO Colligent I Telefon 070-828 24 47 I E-post susanne.bruce@collectorbank.se
Clara Bolinder-Lundberg, IR Manager I Telefon 070-719 84 43 I E-post clara.bolinderlundberg@collectorbank.se

Presskontakter

Madeleine Mörch 
Head of IR & Communications 

Lilla Bommens Torg 11 
411 04 Göteborg

Om Collector Bank

Collector är en börsnoterad bank som är specialiserad på finansieringslösningar för företag och privatpersoner, med särskilt fokus på små och medelstora företags behov. Läs mer om Collector

Prenumerera
  • Obligatoriskt fält
  • Obligatoriskt fält
  • Obligatoriskt fält

  • Obligatoriskt fält

  • Obligatoriskt fält

  • Ej giltig epostadress.