fredag 1 september, 2017 08:15 | Regulatorisk information

Collectors VD Liza Nyberg och CFO Maria Lykken Ljungdahl på plats

Göteborg, Sverige – Collector AB (publ) (Nasdaq Stockholm: COLL). Som tidigare kommunicerat tillträder Liza Nyberg som verkställande direktör för Collector per idag, 1 september. Maria Lykken Ljungdahl tillträder som finanschef samma dag.

I samband med Lizas tillträde återgår Lena Apler, tillförordnad VD, till styrelseordförande för Collector och Erik Selin, styrelseordförande, till vice styrelseordförande.

Maria Lykken Ljungdahl tillträder tjänsten som CFO och ersätter Pia-Lena Olofsson som är kvar till mitten av oktober och bistår med bland annat rapportering av kvartal tre.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lena Apler, Grundare & Styrelseordförande Collector I Telefon 070-525 65 80  I  E-post lena.apler@collectorbank.se
Liza Nyberg, CEO Collector I Telefon 0739-10 00 00  I  E-post liza.nyberg@collectorbank.se


Denna information är sådan information som Collector AB (COLL) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 september 2017 kl. 08.15 CET. Börsen: Tickerkod COLL.