måndag 2 november, 2015 15:00 | Regulatorisk information

Collectors valberedning inför årsstämman 2016

Göteborg, Sverige – Collector AB (publ) (Nasdaq Stockholm: COLL) I enlighet med beslut på Collector årsstämma den 16 april 2015 meddelas härmed att bolagets större ägare mellan sig har utsett en valberedning med styrelsens ordförande Lena Apler som sammankallande.

Följande valberedning har utsetts baserat på ägandet per 30 sept:

  • Lena Apler, företrädare för eget och närståendes innehav
  • Erik Selin (valberedningens ordförande), företrädare för Fastighets AB Balder
  • Rolf Lundström, företrädare för StrategiQ Capital och Provobis
  • Fabian Hielte, företrädare för Ernström Kapitalpartner

Årsstämman kommer att hållas i Göteborg den 28 april 2016.

Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen kan skicka e-post till Malin Alevåg, malin.alevag@collector.se (rubricera ”Till Valberedningen”) eller brev till Valberedning, Collector AB, Box 119 14, 404 39 Göteborg.

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på stämman ska inkomma med sådant förslag till styrelsens ordförande (på samma adress som ovan) i god tid före offentliggörandet av kallelsen till stämman.

Kommande informationstillfällen från Collector:

Delårsrapport januari-september 2015
3 november 2015

Bokslutskommuniké 2015
11 februari 2016

Årsstämma 2016
28 april 2016

Delårsrapport januari-mars 2016
28 april 2016


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Selin, ordförande och sammankallande till valberedningen, erik.selin@balder.se

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket vid Nasdaq Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 november 2015 kl 15.00 CET. Börsen: Tickerkod COLL

Presskontakter

Madeleine Mörch 
Head of IR & Communications 

Lilla Bommens Torg 11 
411 04 Göteborg

Om Collector Bank

Collector är en börsnoterad bank som är specialiserad på finansieringslösningar för företag och privatpersoner, med särskilt fokus på små och medelstora företags behov. Läs mer om Collector

Prenumerera
  • Obligatoriskt fält
  • Obligatoriskt fält
  • Obligatoriskt fält

  • Obligatoriskt fält

  • Obligatoriskt fält

  • Ej giltig epostadress.