torsdag 28 maj, 2020 20:11 | Regulatorisk information

Collectors styrelseledamot har begärts häktad misstänkt för grovt insiderbrott

Collector AB (publ) har under kvällen informerats om att Collectors styrelseledamot Marcus Hansson har begärts häktad misstänkt för grovt insiderbrott.

Kontaktpersoner:
Martin Nossman, VD
Telefon: +46 70 330 26 75
E-post: martin.nossman@collectorbank.se

Peter Olsson, CFO
Telefon: +46 73 712 04 46
E-post: peter.olsson@collectorbank.se

Madeleine Mörch, Finance & IR Manager
Telefon: +46 73 712 04 52
E-post: madeleine.morch@collectorbank.se


Informationen är sådan som Collector AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 maj 2020, kl. 20:10 CET.